Stærekasser kommer til Slagelse i løbet af sommeren

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Vejdirektoratet påbegynder opsætningen af de første faste stærekasser (ATK-standere). Direktoratet starter i Måløv, og i løbet af sommeren får Slagelse sin egen ATK-stander.

I dag (den 25. juni 2018) begynder Vejdirektoratet at opsætte de første faste ATK-standere (de såkaldte stærekasser) på særligt ulykkesramte strækninger i Danmark. Det er et pilotprojekt, hvor en række af politiets fotovogne bliver erstattet af stærekasser. Formålet er at få bilisterne til at sætte farten ned på de pågældende strækninger.

De faste ATK-standere skal øge trafiksikkerheden

Udenlandske erfaringer viser, at en kombination af mobil kontrol med fotovogne og stationær kontrol med stærekasser giver den bedste fartkontrol. Derfor har regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti besluttet at afprøve effekten af stationær automatisk trafikkontrol (ATK) herhjemme. Partierne vil have færre mobile fotovogne, og derfor afskaffes de fotovogne, som kameraerne til stærekasserne tages fra.

»De faste ATK-standere skal øge trafiksikkerheden i Danmark. Erfaringer viser, at de fleste bilister sænker hastigheden, når de kan se, at der er fartkontrol. Derfor kan stærekasserne være med til at øge trafiksikkerheden på de strækninger, hvor Vejdirektoratet og Rigspolitiet har vurderet, at risikoen for ulykker er stor,« siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

De første to standere bliver opsat ved Måløv nord for Ballerup i dag den 25. juni 2018. Standerne skal fungere som pilotstandere, der blandt andet skal bruges til at teste forbindelsen til politiets systemer.

I alt skal 20 af kameraerne fra politiets fotovogne bruges til at opsætte 20 stærekasser rundt omkring i landet med henblik på at øge trafiksikkerheden på ulykkesramte steder i Danmark. Ministeren og transportordførerne vil undersøge, hvordan trafikken tilpasser sig de steder, hvor standerne bliver sat op, og hvordan de eksisterende kameraer fra politiets fotovogne kan fungere i standerne.

»Stærekasser giver en meget effektiv fartkontrol, fordi de ikke er bemandet. De har mulighed for at måle hastigheder døgnet rundt, året rundt. Nu får vi effektiv fartkontrol på de steder, hvor problemerne er, og jeg tror også, det vil få bilisterne til generelt at tænke over farten,« siger Ole Birk Olesen.

Tidsplan for opsætning af faste ATK-standere

I den kommende tid etableres fundament og der trækkes strømkabler til de næste faste ATK-standere:

  • Den 25. juni 2018 vil de første to standere blive sat op ved Måløv, nord for Ballerup.
  • I løbet af sommeren vil de næste fem standere blive sat op på tre lokationer ved henholdsvis Slagelse, Nykøbing Falster og Albertslund.
  • De resterende standere og kameraer forventes opsat i løbet af sensommeren og efteråret.

Regeringen har med opbakning fra Dansk Folkeparti bedt Vejdirektoratet og Rigspolitiet om at igangsætte pilotprojektet om brug af faste ATK-standere. Pilotforsøget sættes i gang i 2018 og skal evalueres et år efter opstart og igen i 2021. Standernes placering er udvalgt på baggrund af Vejdirektoratets ulykkesstatistik samt Rigspolitiets vurdering. Der vil blive skiltet i god tid før alle faste ATK-standere.


Grafik: tarras79 / iStock

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.