Regionens andel af 460 Korsør-Stigsnæs Havn stopper

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Regionsrådet har besluttet at nedlægge regionen andel af buslinje 460 Korsør-Skælskør-Stigsnæs Havn.

Borgerne i Region Sjælland kommer til at vente længere på bussen i det nye år. Det står fast efter mandagens møde i Regionsrådet, hvor politikerne vedtog besparelser for 16,7 millioner kroner på den kollektive trafik.

Linje 460 og 13 andre busruter rammes af besparelser

I alt rammer besparelserne 14 busruter, som drives af Region Sjælland, heraf fem natbusruter. Besparelserne betyder, at nogle busruter lukkes, mens andre afkortes eller får færre afgange.

I Slagelse Kommune drejer det sig om 460 Korsør-Skælskør-Stigsnæs Havn, hvor regionen nedlægger sin andel af linjen.

Besparelserne er en konsekvens af Folketingets reform af erhvervsfremmesystemet, som flytter opgaver med erhvervsfremme fra regioner over til stat og kommuner, påpeger Peter Jacobsen (D), som er formand for Regionsrådets Udvalg for trafik, infrastruktur og miljø.

DF: Ikke sådan, man skaber et Danmark i balance

»Vi er blevet pålagt besparelserne udefra. Stod det til mig, blev der ikke sparet en eneste krone på busser og tog i Region Sjælland. Jeg er både på borgernes og regionens vegne skuffet over, at Christiansborg rammer vores kollektive trafik. Det er ikke sådan, man skaber et Danmark i balance,« siger Peter Jacobsen.

Region Sjælland mistede 112 millioner kroner på budgettet til Regional Udvikling i forbindelse med erhvervsfremmereformen. Et beløb, der langt oversteg de 72 millioner kroner, som regionen hidtil har brugt på erhvervs- og turistfremme.

Derfor var besparelser på den kollektive trafik ikke til at undgå, men regionspolitikerne har tilstræbt at lægge besparelserne, hvor de gør mindst ondt, forklarer Peter Jacobsen:

»Vi har prioriteret at sikre flest muligt af de ruter, der hver dag bringer de unge hen til deres uddannelser. Desuden har vi en dialog med en del kommuner om at overtage trafikbetjeningen i de berørte områder, og det ser ud til at lykkes adskillige steder. Men der er ingen tvivl om, at der desværre er mange, der bliver ramt af disse besparelser, og det ærgrer jeg mig over,« siger udvalgsformanden.

Enige om besparelser for i alt 16,7 millioner kroner

Udvalget for trafik, infrastruktur og miljø har haft ansvaret for at udmønte besparelseskravet, og det lykkedes udvalget at blive enige om besparelser for i alt 16,7 millioner kroner. Det er disse besparelser, Regionsrådet godkendte i går.

Enhedslisten, der ikke var en del af den politiske aftale om Regional Udvikling, stemte imod.

Læs også: Slagelse vil have Christiansborg til at se på buslinje 460.


Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.