Psykiatrisygehset åbner det manglende afsnit

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Det sidste retspsykiatriske sengeafsnit i Psykiatrisygehuset i Slagelse åbner til oktober.

Til oktober åbner det sidste af de fire regionale retspsykiatriske sengeafsnit i Psykiatrisygehuset i Slagelse. Dermed bliver der i alt 50 regionale retspsykiatriske sengepladser i Psykiatrien Region Sjælland, og de retspsykiatriske patienter samles.

Rigtige rammer til retspsykiatriske patienter

»Det er godt, vi nu kan tage det sidste afsnit i brug. Her kan vi tilbyde de rigtige rammer til at varetage de behandlingsbehov retspsykiatriske patienter har. Udover et behandlingsansvar har vi også et samfundsbeskyttende ansvar. Rammerne på SL9 sikrer, at vi kan leve op til dette,« siger overlæge på det nye afsnit, Margaretha Dramsdahl.

Den tværfaglige miljøterapi fylder meget i den regionale retspsykiatri. Patienterne er typisk indlagt i længere tid end patienter på almene psykiatriske afsnit, og det giver mulighed for at have fokus på psykiatrisk rehabilitering og patientens egen mestring. Målet er øget livskvalitet, når patienterne bliver udskrevet.

Retspsykiatriske patienter fra almenpsykiatrien

Når afsnittet modtager patienter til oktober, vil flere af dem komme fra almenpsykiatrien, hvor de har været indlagt på grund af manglende kapacitet. Rammerne på SL9 giver bedre muligheder for medarbejderne til at arbejde relationelt med patienterne.

De retspsykiatriske patienter kan være svære at rumme i almenpsykiatrien, og derfor er det vigtigt, at vi kan tilbyde dem de rigtige rammer, siger Molly Hjort Møller, som er afdelingssygeplejerske på det nye afsnit.

»Også de komplicerede patienter er velkomne her. Vi har bedre muligheder for at motivere patienterne til aktivt at medvirke i deres egen rehabilitering, hvor målet er at øge deres funktionsniveau,« siger Margaretha Dramsdahl.

Medarbejdere med erfaring fra retspsykiatrien

For at sikre at der bliver en god kultur på afsnittet, er der både blandt medarbejderne og patienterne gengangere fra de andre afsnit. Således kommer fem af de første patienter fra de andre regionale retspsykiatriske afsnit, mens ni medarbejdere fra de tre andre afsnit er blevet ansat.

»Vi synes, det er vigtigt, at medarbejdere, med erfaring fra retspsykiatrien, er med til at starte det nye afsnit op, så vi får den gode kultur, der er blandt både medarbejdere og patienter båret med til det nye afsnit,« fortæller Pia Stranges, der ledende oversygeplejerske i Afdeling for Retspsykiatri.

Pia Stranges glæder sig over at den regionale retspsykiatri nu udfylder de rammer, som blev givet dem med opførelsen af Psykiatrisygehuset i Slagelse:

»Nu varetager vi vores opgave, som vi skal. Vi kan modtage de patienter det blev vurderet var nødvendigt da Psykiatrisygehuset blev designet. Det er glædeligt både for de retslige patienter, for patienterne i almenpsykiatrien og for personalet begge steder.«

Selvom de første medarbejdere allerede er ansat, er der stadig ledige stillinger på afsnittet.


Øverst: Margaretha Dramsdahl og Molly Hjort Møller. Foto: Region Sjælland.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.