Helbredet halter i Region Sjælland

Zand.News – Region Sjælland har de sygeste borgere, og nu bekræfter undersøgelsen “Danskernes sundhed 2023”, at regionens borgere på mange parametre har et udfordret helbred. Det kalder på mere forebyggelse, lyder det fra regionsrådsformanden.

Ny undersøgelse viser, at borgerne i Region Sjælland på mange parametre har det mest udfordrede helbred, når man sammenligner med øvrige regioner. Der er flest ensomme, flest daglige rygere, flest med for meget på sidebenene og flest med smerter i kroppen. Dog er der fremgang nogle steder. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Behov for et særligt fokus på sundhedsvæsenet

Region Sjælland har de sygeste borgere, har det lydt flere gange i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. Nu bekræfter undersøgelsen “Danskernes sundhed 2023“, at regionens borgere på mange parametre har et udfordret helbred. Det kalder på mere forebyggelse, lyder det fra regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

»Der er fremgang nogle steder, men undersøgelsen bekræfter også, at der fortsat behov for et særligt fokus på sundhedsvæsenet i Region Sjælland. Vi skal kunne hjælpe borgerne, hvor de er. Det kræver en lige fordeling af sundhedsressourcerne, men også at vi fortsætter vores fokus på forebyggelse, som er en af vejene til at sikre borgerne flere gode leveår,« siger Heino Knudsen.

Flere forebyggelsesindsatser er nu i gang

Region Sjælland har efter politisk prioritering sat større fokus på forebyggelse, blandt andet med beslutningen om oprettelsen af et forebyggelsessekretariat til at indsamle og udbrede gode erfaringer fra og til hele regionen. Samtidig er der sat gang i flere konkrete projekter, som skal forebygge både fysiske og psykiske lidelser.

»Vi har i Region Sjælland flere gode erfaringer med blandt andet træning i stedet for operation, hvor borgeren får den nødvendige behandling, men samtidig får den positive effekt på hele helbredet, som der følger med ved træning. Også i psykiatrien har vi forebyggende indsatser, for eksempel projektet “STIME”, hvor vi sammen med den kommunale psykiatri arbejder på at sætte tidligere ind hos børn og unge,« siger Heino Knudsen.

Det mentale helbred er udfordret i regionen

Undersøgelsen viser, at der både nationalt og i Region Sjælland er flere steder, hvor det går i den rigtige retning. For eksempel er antallet af borgere som drikker mere end 10 genstande om ugen faldet siden 2010 – udviklingen står dog stille fra 2021, hvor seneste måling blev foretaget, til 2023. Også antallet af rygere er faldende.

Men der er også områder, hvor udviklingen går i den forkerte retning. Særligt det mentale helbred er udfordret. Der er i perioden 2010 til 2023 samlet set på landsplan sket en stigning på 8,3% i andelen med en lav score på den mentale helbredsskala. Undersøgelsen viser, at borgerne i Region Sjælland særligt bakser med ensomhed.

»Det er bekymrende, at så mange borgere går og er ensomme eller på andre måder kæmper psykisk. Særligt de unge har det svært. Det er desværre en tendens i samfundet. Den psykiatriske indsats står på to ben. Vi skal hjælpe borgerne med at tage det i opløbet. Men vi skal også sikre, at borgerne kan få hjælp fra psykiatrien, når de har brug for det, og fra politisk side har det vores fokus at øge kapaciteten i psykiatrien,« siger Heino Knudsen.

Læs også: Flere speciallæger skal tættere på borgerne.

Der er en tydelig geografisk ulighed i sundhed

Selv om Danmark er et lille land, er der store geografiske forskelle på, hvordan sundheden har det, viser undersøgelsen. Heino Knudsen mener, at der i indretningen af fremtidens sundhedsvæsen skal være fokus på at udligne forskellene.

»Ulighed i sundhed er en af de store udfordringer i vores sundhedsvæsen, og undersøgelsen bekræfter, at borgernes sundhed er mere udfordret i nogle dele af Danmark. Det er samtidig tankevækkende, at borgernes sundhedstilstand er mest udfordret de steder, hvor manglen på sundhedspersonale er størst. Skal vi have udlignet uligheden, skal vi have rykket på fordelingen af læger, sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet,« slutter regionsrådsformanden.

Undersøgelsen Danskernes sundhed 2023 er udført af Statens Institut for Folkesundhed med finansiering af Trygfonden. Undersøgelsen er lavet som en mindre midtvejsopfølgning på de sundhedsprofiler, der normalt udkommer hvert fjerde år, og senest udkom i 2021, i et samarbejde mellem de fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed. Læs mere og find rapporten her: Danskernes Sundhed 2023

Øverst: Regionshuset i Sorø. (Foto: Region Sjælland). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/73w