835,4 millioner kroner til at styrke diabetesindsatsen

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Novo Nordisk Fonden bevilger 835,4 millioner kroner til drift og etablering af Steno Diabetes Center Sjælland ved fire sygehuse og psykiatrien i Region Sjælland.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har godkendt en bevilling på 835,4 millioner kroner til Region Sjælland til at styrke diabetesindsatsen i regionen. Indsatsen omfatter etablering af Steno Diabetes Center Sjælland ved regionens fire sygehusenheder samt psykiatrien.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden sker på baggrund af en drejebog for etablering og drift af centret. Drejebogen blev godkendt af et bredt politisk flertal i regionsrådet i Region Sjælland den 20. august 2018.

Øge livslængden og forbedre livskvaliteten

Formålet med Steno Diabetes Center Sjælland er at øge livslængden og forbedre livskvaliteten for alle personer med diabetes i regionen. Centret vil desuden have særligt fokus på at mindske socialt udsattes risiko for at udvikle diabetes.

Centret vil med udgangspunkt i Region Sjællands decentrale sygehusstruktur etableres i nye og eksisterende bygninger fordelt på regionens fire sygehusenheder samt psykiatrien. Centret skal løfte kvaliteten af i diabetesindsatsen i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

»Med Steno Diabetes Center Sjælland får vi et betydeligt løft for alle borgere med diabetes i regionen. Vi bringer den specialiserede behandling tæt på borgerne – uanset hvor de bor, og uanset hvem de er. Vi placerer derfor behandlingen af voksne og børn så lokalt som muligt – og opretter et særligt tilbud til psykiatriske patienter med diabetes. Samtidig bliver vi en aktiv del af et nationalt fællesskab om bedre forebyggelse og mere forskning,« siger regionsrådsformand Heino Knudsen (S).

Ulighed i sundhed er et fokusområde

»Målet er, at personer med diabetes skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes. Steno Diabetes Center Sjælland vil blandt andet gøre en særlig indsats målrettet sårbare og udsatte familier og personer med det formål at sikre, at alle i regionen modtager den bedst mulige behandling af diabetes,« siger Lars Rebien Sørensen, som er bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Et særligt fokusområde for centret vil være ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komobiditet. Her vil centret blandt andet målrette indsatsen mod specifikke målgrupper såsom sårbare familier med børn/unge med diabetes, børn og unge i høj risiko for at få diabetes, svært overvægtige voksne, voksne socialt udsatte, etniske minoriteter samt patienter med diabetes og multisygdom.

Bevillingen til Region Sjælland starter den 1. januar 2019 og løber over 10 år frem til udgangen af 2028 med mulighed for forlængelse.


Foto: Novo Nordisk Fonden.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.