Udvidet brug af mundbind på sundheds- og ældreområdet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brug af mundbind hos læger, på hospitaler og på plejehjem med videre.

Sundhedsstyrelsen har skærpet retningslinjerne for brugen af værnemidler på sundheds- og ældreområdet og visse dele af socialområdet.

Øget brug af masker og mundbind skal forebygge smitte i situationer, hvor det ikke er muligt at holde afstand. Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Værnemidlet skal benyttes ved al tæt kontakt med hinanden

Lige nu stiger smittespredningen i hele landet, og vi ser også flere smittede på plejehjem og sygehuse. I øjeblikket har flere sygehuse måttet sende en del medarbejdere hjem på grund af udbrud på afdelingen, og også på plejehjem er der set udbrud.

For at forebygge yderligere smittespredning og udbrud anbefaler Sundhedsstyrelsen nu, at der på sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet bliver brugt ansigtsværnemidler i øget omfang.

Anbefalingen gælder for situationer med tæt kontakt, også situationer hvor der ikke er konstateret smitte eller er mistanke om smitte med ny coronavirus.

»Vi anbefaler nu som en ekstra forsigtighed, at personale, patienter og borgere bærer maske og mundbind i behandlings- og plejesituationer for eksempel på sygehus, plejehjem og ved egen læge, når det ikke er muligt at holde afstand,« siger vicedirektør Helene Probst og fortsætter:

»Det betyder ikke, at alle skal bære maske hele tiden, men i de situationer, hvor man skal helt tæt på hinanden, kan det give en ekstra beskyttelse og forhindre eventuel smittespredning.«

»Hvis du skal til lægen eller på sygehuset og skal undersøges, så tage et mundbind med,« opfordrer hun.

Tæt fysisk kontakt er en stor del af arbejdet på sygehuse, plejehjem og socialområdet, og det er fortsat helt afgørende, at man ikke møder på arbejde eller møder op til behandling, hvis man er syg med COVID-19 eller har mistanke om at være smittet.

Det er fortsat meget vigtigt, at personalet er ekstra opmærksomme på at følge de generelle anbefalinger og har fokus på, at de ikke udsætter sig for unødig smitterisiko uden for arbejde.

Værnemidler skal også benyttes ved kontakt under 15 minutter

»Patienter og borgere på plejehjem, sygehuse, botilbud og i hjemmeplejen har ofte en større risiko for et alvorligt forløb, hvis de får COVID-19. Derfor er vi meget opmærksomme på at beskytte de særligt udsatte patienter og borgere, og det gør vi ved at skærpe anbefalingen for brug af værnemidler,« siger Helene Probst.

De nye retningslinjer erstatter den tidligere anbefaling om, at personalet skal bruge maske ved tæt kontakt over 15 minutter.

I stedet anbefaler Sundhedsstyrelsen nu brug af ansigtsværnemidler i situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand.

Afstanden defineres til minimum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til de personer, som man ved er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har inddraget en række fagforeninger, faglige selskaber, arbejdsgivere og eksperter i smitteforebyggelse i arbejdet med at opdatere de gældende retningslinjer.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Hatice97erol / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.