Skærpede straffe for chikane mod personer i offentligt hverv

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – Regeringen vil sammen med en lang række partier skærpe straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentligt hverv. Derfor er et nyt lovforslag sendt i høring.

Offentligt ansatte arbejder hver dag for fællesskabet i det danske samfund. Enhver form for chikane, trusler og hærværk mod dem er helt uacceptabel.

De seneste tal på området viser, at der var ikke mindre end 6.385 anmeldelser for vold og trusler mod netop offentligt ansatte i 2017.

En undersøgelse fra tidligere i år viste desuden, at cirka fire ud af ti lokalpolitikere har været udsat for enten trusler, hærværk eller chikane. Det var Økonomi- og Indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL, der stod bag undersøgelsen.

Strafniveauet skal hæves med en tredjedel

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blev derfor i maj 2018 enige om at skærpe straffen for chikane, trusler og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. På den baggrund er et lovforslag i dag sendt i høring.

Konkret foreslås det at hæve strafniveauet med en tredjedel for trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, om blandt andet trusler mod offentligt ansatte, og chikane mod offentligt ansatte efter straffelovens § 119 a.

Det foreslås også at hæve strafniveauet med en tredjedel for hærværk efter straffelovens § 291, når hærværket er begået mod personer i offentlig tjeneste eller hverv, og når gerningen har baggrund i den forurettedes udførelse af offentlig tjeneste eller hverv.

Ødelæggende for et velfungerende samfund

»Enhver form for trusler, chikane og hærværk er fuldkommen uacceptabel. Men når det går ud over offentligt ansatte og lokale politikere, så er det direkte ødelæggende for et velfungerende samfund. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter ind med hårdere straffe over for dem, der ikke respekterer samfundets spilleregler og skaber utrygge arbejdsforhold for offentligt ansatte,« siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K).


Genrefoto: pecaphoto77 / iStock.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.