Ny aftale om en kontrolleret genåbning af samfundet

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Partierne i Folketinget er enige om at fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte, og at centrale elementer i den overordnede strategi er test, smitteopsporing og isolation, og at opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig.

Folketingets partier er enige om initiativer for at undgå spredning af COVID-19-smitten og forhindre nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser. Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det samlede mål er at undgå nye nationale nedlukninger

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er enige om en række principper og initiativer.

COVID-19-smitten skal holdes på et lavt niveau, ikke mindst sårbare grupper i samfundet skal beskyttes bedst muligt, og vi skal som land arbejde os ud af de økonomiske vanskeligheder, som sundhedskrisen har skabt, så vi igen oplever økonomisk vækst og dermed skabelsen af nye arbejdspladser.

Partierne er enige om at fastholde fokus på generel forebyggelse for at nedbringe risiko for smitte, og at centrale elementer i den overordnede strategi er test, smitteopsporing og isolation, og at opstået smitte skal slås ned lokalt, før den breder sig.

Målet er at undgå nye nationale nedlukninger med store samfundsøkonomiske og menneskelige konsekvenser.

På baggrund af rådgivning fra sundhedsmyndighederne er aftaleparterne enige om at forlænge dele af genåbningens fase 4, jævnfør “Aftale om plan for genåbning af Danmark”, til og med den 31. oktober 2020.

Fokus på lokale forhold og smittekæder blandt særlige grupper

Aftaleparterne noterer sig i den forbindelse følgende:

 • Uddannelsesinstitutioner og indendørs sports- og fritidsfaciliteter med videre, der indgår i fase 4, jævnfør “Aftale om plan for genåbning af Danmark”, er allerede genåbnet.
 • Statens Serum Institut (SSI) har blandt andet vurderet, at vi i Danmark er på en stigende epidemikurve med lokalt stigende samfundssmitte.
 • Statens Serum Institut (SSI) har den 6. august 2020 udarbejdet en kvalitativ risikovurdering af diskoteker, spillesteder og natteliv samt større forsamlinger.
 • Der arbejdes løbende på at optimere indsatsen og sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til test, smitteopsporing og isolation. I den forbindelse vil regeringen etablere yderligere en laboratoriefacilitet i Vestdanmark i regi af Testcenter Danmark med henblik på at reducere transport- og svartider for test. En klar målsætning er, at 80 procent skal have adgang til COVID-19-test inden for 24 timer, og at 80 procent får svar på test dagen efter, at testen er foretaget.
 • Smittetrykket varierer meget både geografisk og i forhold til forskellige befolkningsgrupper, og det skifter over tid. Myndighederne skal derfor have fokus på hurtigt at sætte målrettet ind over for smittekæder blandt særlige grupper, der på et givent tidspunkt fylder særligt i statistikkerne. Med henblik på at bryde smittekæderne udfører myndighederne målrettet oplysning, forebyggelse og risikobaserede stikprøvekontroller i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af, om sundhedsmyndighedernes opfordringer til selvisolation efterleves. Efterleves selvisolation ikke, kan der tages skridt til at isolere de smittede ved brug af påbud efter den gældende lovgivning.
 • Regeringen forventer, at brugen af mundbind i det danske samfund udbredes og gøres mere ensartet, og regeringen vil løbende have fokus på, at krav om mundbind kan udgøre en økonomisk udfordring for visse grupper.
 • Med henblik på at sikre, at smitteudbrud slås ned lokalt, vil der blive iværksat de nødvendige lokale tiltag, herunder i form af brug af mundbind, hjemmearbejde, nedlukning af samfundsaktiviteter og lignende. Et kriterium blandt flere for iværksættelsen af lokale tiltag er incidens over 20 pr. 100.000 inden for de sidste 7 dage. Lokale forhold skal i den forbindelse tages i betragtning.

Forsamlingsforbuddet forlænges til og med den 31. oktober

Aftaleparterne er herefter enige om følgende:

 • Steder, hvor der drives natklub, diskotek eller lignende (det vil sige steder med få siddepladser, dansegulv og så videre), skal holde lukket til og med den 31. oktober 2020. Hvis steder, der har været drevet som natklub med videre, inden for de regler, der gælder på det pågældende område, kan ændre deres indretning og aktiviteter i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for restauranter, barer og lignende, kan de åbne på samme vilkår som disse.
 • Den tilladte åbningstid for restauranter, barer, caféer og lign. med bevilling hertil udvides til kl. 02.00, forudsat at man ikke lukker nye gæster ind efter kl. 23.00.
 • Forsamlingsforbuddet på 100 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020, men aftaleparterne vil ved udgangen af september 2020 vurdere, om der er grundlag for at lempe forbuddet tidligere.
 • Forsamlingsforbuddet på 500 personer forlænges til og med den 31. oktober 2020.
 • Udendørs begravelser og bisættelser omfattes af et forsamlingsforbud på 200 personer.
 • Der er fastsat en række generelle krav med henblik på at mindske risikoen for smittespredning, herunder forsamlingsforbud og krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Disse krav skal som udgangspunkt fastholdes. Herudover er lokaler, der anvendes som spillesteder med stående publikum, på nuværende tidspunkt lukket. Der er allerede åbnet for flere end 500 personer til stede ved superligafodbold. Erhvervsministeren og kulturministeren vil under inddragelse af de relevante sektorpartnerskaber og aftalepartierne se på, om der sundhedsmæssigt forsvarligt kan ske yderligere genåbning af spillesteder, professionel idræt og breddeidræt, kulturarrangementer, herunder teaterforestillinger, koncerter, biografforestillinger, tv-produktioner med videre, konference- og messecentre og lignende.
 • Sektorpartnerskaberne opfordres til at gennemgå de fastsatte retningslinjer og tilpasse dem efter behov.

Ovenstående vil medføre, at dele af erhvervs-, kultur- og idrætslivet får bedre muligheder for at vende tilbage til en mere normal hverdag. Omvendt medfører de fortsatte lukninger og forsamlingsforbud mv., at andre dele af erhverv-, kultur- og idrætslivet bliver ekstraordinært hårdt ramt.

Forhandlinger om at forbedre støtten til ramte virksomheder

I lyset heraf er aftaleparterne enige om at indlede forhandlinger, hvor det er aftaleparternes politiske ambition at forbedre støtte til særligt hårdt ramte virksomheder med videre, herunder underleverandører, blandt andet ved relevante forlængelser.

Det vil vedrøre virksomheder, der er begrænset af følgende COVID-19-relaterede restriktioner:

 • Forbud mod at holde åbent
 • Forsamlingsforbud (på 500 personer)
 • Grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Aftaleparterne er enige om, at så længe erhvervs-, kultur- og idrætsliv oplever disse restriktioner fra myndighederne som følge af COVID-19, vil der være behov for kompensation til de berørte virksomheder.

Der tages forbehold for, at ordningerne kan statsstøttegodkendes. Den konkrete udmøntning forhandles i Erhvervsministeriet med inddragelse af Kulturministeriet.

Partierne noterer sig, at regeringen vil se på mulighederne for at regionalisere rejsevejledningerne, og at regeringen vil ophæve kravet til udenlandske turister om 6 overnatninger i Danmark.

Regeringen vil som følge heraf sikre, at COVID-19-indsatsen på grænsen løbende tilpasses, blandt andet af hensyn til trafikken fra grænselandet.

Regeringen og partierne vil fremover mødes regelmæssigt efter behov, herunder i tilfælde af en markant ændring af smitteudbredelsen i det danske samfund.

Øverst: Genrefoto. (Kira Yan / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.