Lovforslag om midlertidigt børnetilskud

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år, således en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra om måneden.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fremsatte i går et lovforslag om det midlertidige børnetilskud, som regeringen og SF, Radikale Venstre og Enhedslisten blev enige om i september. Det skriver beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Udbetales med tilbagevirkende kraft fra august

Aftalepartierne har afsat en kvart milliard kroner om året til børnefamilierne, der er berørt af kontanthjælpsloftet eller modtager integrationsydelse. Pengene vil blive udbetalt med tilbagevirkende kraft fra august, og regeringen forventer, at cirka 27.900 børn vil få glæde af tilskuddet.

Tilskuddet udgør 700 kroner pr. barn pr. måned for forældre på de laveste ydelser, 600 kroner pr. barn af enlige pr. måned og 550 kroner pr. barn pr. måned for de øvrige i målgruppen. Derudover får enlige forsørgere et supplerende tilskud på 650 kroner månedligt uafhængigt af antallet af børn.

Tilskuddet gives til børn i alderen 0-14 år. Det vil for eksempel betyde, at en enlig mor på kontanthjælp med to børn i alderen 0-14 år vil kunne få op til 1.850 kroner ekstra skattefrit om måneden.

Senere skal et nyt ydelsessystem træde i kraft

Tilskuddet er skruet sammen på en måde, så man ikke kan få mere i ydelse, end man har mistet som følge af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen.

Regeringen vil derudover nedsætte en ydelseskommission, der får til opgave at komme med anbefalinger til et nyt ydelsessystem. Et nyt ydelsessystem skal på den ene side sikre en gevinst ved at arbejde, og på den anden side give mulighed for en rimelig levestandard.

Det midlertidige børnetilskud gives, indtil en ydelseskommission har fremlagt sine anbefalinger, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft.

Alle børn skal vokse op under ordentlige forhold

»Jeg ser frem til at give de børnefamilier, som er spændt hårdt for på grund af de lave ydelser, en hjælpende hånd. Det gælder især enlige forsørgere,« siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og fortsætter:

»I et velfærdssamfund som det danske skal vi sikre, at alle børn vokser op under ordentlige forhold. Vi må samtidigt åbent sige, at børnetilskuddet er en midlertidig løsning, og at vi skal have et nyt ydelsessystem med en bedre balance.«

Lovforslaget blev fremsat i går og bliver førstebehandlet den 19. november 2019.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Maurojr83 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.