Gummistøvleindeks skal hjælpe ved oversvømmelse

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Ved oversvømmelser er en hurtig og effektiv indsats afgørende. Derfor har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet udviklet et “Gummistøvleindeks”, som beredskabet kan bruge til at forudsige, hvor det er sikkert at færdes, når de skal ud og hjælpe nødstedte borgere.

Når Danmark bliver udsat for stormflod, hvor havvand oversvømmer dele af landet, vil beredskabet kunne tage et nyt værktøj i brug. Et nyt “Gummistøvleindeks” viser, om man skal bruge gummistøvler eller gummibåd for at komme frem til oversvømmede områder.

Et værdifuldt værktøj til at hjælpe borgere i nød

»Gummistøvleindekset er et godt eksempel på, at den høje kvalitet af vores geografiske data gør det muligt for os at udvikle nye værktøjer, der skaber større sikkerhed for borgerne. I det her tilfælde får beredskabet et værdifuldt værktøj, som kan bidrage til en mere effektiv indsats, når de skal ud og hjælpe borgere i nød,« siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Gummistøvleindekset er et dataværktøj, som kan fortælle, hvor høj vandstanden bliver på land og ikke mindst på vejene, når vejret viser tænder og havvandstanden stiger.

Farveskala gør gummistøvleindekset nemt at bruge

Gummistøvleindekset viser, hvor der vil blive oversvømmet ved stormflod eller andre havvandsstigninger. Men det leverer ikke blot information om, at et område risikerer at blive oversvømmet.

Gummistøvleindekset viser også vandstanden i 10 centimeter intervaller, så man kan se, hvor høj vandstanden kan være. I beregningerne indgår også højden på veje, så det giver et meget præcist billede af fremkommeligheden i et oversvømmet område.

Fakta om stormflod og Gummistøvleindekset

  • Gummistøvleindekset bruger data fra Danmarks Højdemodel og vejnettet og viser områder, der teoretisk oversvømmes af havvand ved en given havvandsstigning.
  • De områder, der oversvømmes i indekset, har en åben forbindelse til havet og ligger samtidig under den givne havvandstand. I data tages der ikke højde for størrelsen af åbningen fra området til havet.
  • Gummistøvleindekset giver ikke information om, hvor lang tid der går, før området vil blive oversvømmet, når den givne havvandsstigning er indtruffet. Endvidere vil nogle af de områder, der vises som oversvømmede ved stormflod i Gummistøvleindekset, i praksis måske ikke blive oversvømmet, inden havvandet har trukket sig tilbage igen.
  • Gummistøvleindekset er udviklet til beredskabet og kan vise havvandstigninger op til seks meter i intervaller på 10 centimeter.
  • Gummestøvleindekset er frit tilgængeligt for alle og vises på SDFE’s kortviser.

Fotograf: Ændringer i vores CMS har med medført, at fotokrediteringer mellem den 6. og 19. december 2019 er forkerte.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.