Forlængelse af skærpede tiltag, mens vacciner er på vej

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Zand.News – For at bevare kontrollen med COVID-19 forlænges alle skærpede tiltag til og med 28. februar. Det forventes fortsat, at alle har fået et vaccine-tilbud ved udgangen af juni.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, er fortsat bekymrede over smittesituationen i Danmark. Selvom der er positive tegn i forhold til generelt faldende smittetal og en positiv effekt af de nuværende tiltag og restriktioner, er der fortsat væsentlig usikkerhed om udviklingen i februar.

Det skyldes særligt væksten i den smitsomme virusvariant cluster B.1.1.7. For at bevare kontrollen med epidemien forlænges alle skærpede tiltag til og med 28. februar 2021. Det oplyser Sundhedsministeriet.

Sundhedsstyrelsen tilføjer i en pressemeddelelse, at alle fortsat kan regne med at få tilbudt vaccination inden sommer

B.1.1.7 udgør en risikofaktor for epidemikontrollen

Smittetallene i Danmark fortsætter med at falde, ligesom der er en forbedring i forhold til det samlede niveau af indlæggelser. Det er dog fortsat vanskeligt at forudsige, hvordan smittespredningen vil udvikle sig resten af vinteren 2021.

Der ses fortsat en tiltagende andel af prøver med virusvarianten cluster B.1.1.7, ligesom også andre virusvarianter er konstateret i Danmark. Sundhedsmyndighederne vurderer, at B.1.1.7. er markant mere smitsomme end tidligere kendte COVID-19-varianter. Smitten med cluster B.1.1.7 ser med andre ord ud til at stige på trods af de nuværende tiltag og restriktioner.

Indsatsgruppen, herunder sundhedsmyndighederne, vurderer fortsat, at B.1.1.7-virusvarianten udgør en særlig risikofaktor for epidemikontrollen. Samtidig er vinteren en årstid, hvor virus typisk har gode betingelser for at sprede sig. Den gunstige udvikling i de overordnede smittetal kan potentielt vende igen til stigende smitte under gældende tiltag i en situation, hvor B.1.1.7 bliver den dominerende variant.

På baggrund af den forsatte fremvækst i B.1.1.7-varianten og usikkerheden om udviklingen i den kommende tid og indvirkningen på den samlede smitteudbredelsen vurderes risikoniveauet til at være 5 nationalt og for alle regioner.

På den baggrund forlænges de skærpede tiltag. Det indebærer, at alle tiltag og restriktioner i Danmark foreløbigt gælder til og med 28. februar 2021. Dog vil det blive vurderet, om der er mulighed for, at de mindste klasser vil kunne komme tidligere tilbage til skolen.

Alle bliver tilbudt vaccination inden udgangen af juni

På kort sigt forventes det nu, at de første borgere i målgruppe 3, som er 85 år eller ældre, kan blive vaccineret efter weekenden. Den helt store andel af de ældste, som endnu ikke er vaccineret, vil få tilbud om vaccination i uge 7 og 8.

»Vores absolut primære fokus er at få vaccineret vores ældre og øvrige mest sårbare. Og med det begrænsede antal vacciner, som vi råder over lige i øjeblikket, er der ikke plads til at påbegynde vaccination af andre grupper,« siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm.

Meldingen om færre doser end aftalt fra BioNTech-Pfizer betyder, at Sundhedsstyrelsen fortsat må prioritere endnu skarpere end hidtil. Det betyder, at genvaccination af borgere, som bor i plejebolig samt borgere over 65 år, som både modtager praktisk hjælp og personlig pleje, bliver prioriteret før det senest vaccinerede sygehuspersonale.

Dette følger Sundhedsstyrelsens faglige retningslinje for brug af BioNTech-Pfizer-vaccinen, hvor genvaccination kan gives op til 42. dag efter første stik.

»Vi er klar over, at der er personale ude på vores sygehuse og på vores plejehjem, som hver dag går på arbejde, og dermed er udsat for en større risiko for smitte end de fleste andre. Derfor ligger de også højt på prioriteringslisten over, i hvilken rækkefølge vi skal vaccineres. Men lige nu står vi desværre i en situation, hvor vi ikke har de vacciner, som vi var blevet lovet. Det betyder desværre, at sygehus- og plejepersonale må vente lidt længere,« siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen forventer fortsat, at der er tilbudt vaccination til alle i Danmark, der er godkendte vacciner til, ved udgangen af juni. I prognoserne er der taget højde for mindre udsving, men det er vigtigt at understrege, at der netop er tale om prognoser, og at de dermed er behæftet med usikkerhed. Det drejer sig især om usikkerhed vedrørende størrelsen på kommende leverancer.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Richards Drawings / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.