Flere dommere til domstolene

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Zand.News – Nedlukningen af domstolene som følge af COVID-19 har medført, at voksende bunker er vokset endnu større. Antallet af domsmandssager er for eksempel steget med knap 3.000 sager under nedlukningen. Nu skal 7 millioner kroner lette presset.

Domstolene er generelt udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider. Derfor har regeringen nu afsat 7 millioner kroner i 2020 til initiativer, der skal lette presset på domstolene.

Blandt andet skal der konstitueres nye dommere til byretterne og landsretterne. Det skriver Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen i to pressemeddelelse.

Stigende sagsbunker og længere sagsbehandlingstider

De danske domstole har gennem længere tid været udfordret af stigende sagsbunker og sagsbehandlingstider.

Nedlukningen af domstolene fra uge 12 til 17 som følge af COVID-19 har samtidigt betydet, at bunkerne har vokset sig endnu større. Blandt andet er antallet af domsmandssager steget med knap 3.000 sager i perioden.

Det efterlader mange ofre i en urimelig venteposition. Regeringen har derfor besluttet at afsætte 7 millioner kroner til ansættelse af flere dommere i 2020. Konkret skal der konstitueres fire nye byretsdommere.

De nye byretsdommere skal indsættes ved de byretter, der har haft den største tilgang af verserende straffesager. Derudover skal der blandt andet rekrutteres flere dommerfuldmægtige ved byretterne, ligesom brugen af tilkaldedommere udvides.

Til styrkelse af landsretterne ansættes der seks nye landsdommere, som tiltræder hurtigst muligt i 2020.

Hundredvis af straffesager skal behandles ved domestolene

»Domstolene er en hjørnesten i det danske retssystem, og derfor er det også stærkt bekymrende, at domstolene gennem længere tid har været presset af lange sagsbehandlingstider og voksende sagsbunker. Derfor har regeringen nu afsat 7 millioner kroner i 2020 til blandt andet at ansætte 10 nye dommere ved byretterne og landsretterne, der arbejder målrettet med at afhjælpe de sagsbunker, som har vokset sig endnu større på grund af COVID-19,« siger justitsminister Nick Hækkerup udtaler (S) og fortsætter:

»Selvom det er en tiltrængt og nødvendig saltvandsindsprøjtning til domstolene, så er det langt fra nok til at løse de grundlæggende udfordringer. Derfor har jeg fortsat fokus på en generel styrkelse af domstolene, hvor vi blandt andet arbejder på et lovforslag, som skal effektivisere straffesagskæden, og jeg vil heller ikke afvise, at det kan blive relevant at tilføre domstolene yderligere ressourcer.«

»Jeg er glad for, at der nu er sat midler af til, at byretterne og landsretterne i 2. halvår 2020 kan reducere de sagsbunker, som COVID-19-nedlukningen har skabt. Situationen har haft store konsekvenser for de mennesker, der venter på en afgørelse. Derfor er det helt afgørende, at vi nu har fået mulighed for at gå i gang med at bekæmpe de ekstra bunker, der er opstået under nedlukningen,« siger Kristian Hertz, der er direktør i Domstolsstyrelsen.

Det forventes, at tilgangen af de ekstra dommere i sig selv vil betyde, at der vil kunne behandles cirka 320-400 straffesager yderligere ved byretterne og cirka 140-200 straffeankesager yderligere ved landsretterne i 2. halvår af 2020. Hertil kommer de ekstra sager, som vil blive behandlet som følge af de øvrige initiativer ved byretterne.

Øverst: Genrefoto. (Foto: TP Heinz / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.