Færre børn oplever tvang i Psykiatrien i Region Sjælland

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Zand.News – Børn og unge, der har kontakt med Psykiatrien i Region Sjælland, oplever mindre tvang end børn og unge, der har kontakt med børne- og ungdomspsykiatrien i resten af landet.

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet den halvårlige rapport fra juli 2017 til juni 2018 om monitorering af tvang i psykiatrien.

Her fremgår det, at Region Sjælland nu er den region, der ligger lavest i den samlede brug af tvang overfor børn og unge. Den samlede tvang i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Sjælland er faldet fra 35,7 procent til 15,2 procent.

»Det er flot gået af Børne- og Ungdomspsykiatrien, at det er lykkedes at reducere den samlede tvang så markant. Tallet er blandt andet et udtryk for en ny praksis og registrering omkring døraflåsning i afdelingen. Men derudover har ledelsen og medarbejderne arbejdet målrettet på at skabe nye rutiner i hverdagen, og det har båret frugt,« siger Dorthe Juul Lorenz vicedirektør i Psykiatrien Region Sjælland.

Der gribes altid – før og nu – kun til tvang for at forhindre, at barnet gør skade på sig selv eller andre.

Koden er endnu ikke knækket i voksenpsykiatrien

I voksenpsykiatrien i Region Sjælland er koden endnu ikke knækket alle steder. Region Sjælland ligger næstlavest sammenlignet med de andre regioner, i forhold til hvor mange patienter der oplever tvang sammenholdt med antallet af indlagte.

Antallet af patienter, der oplever at blive tvangsmedicineret, stiger desværre en lille smule. Psykiatrien arbejder for, at udviklingen også her vendes.

»Vi har flere initiativer i gang for at nedbringe tvang, og medarbejderne gør hver dag deres yderste for at give patienterne den bedste behandling og for at nedbringe og forebygge brugen af tvang. Men det er en langvarig proces, hvor der skal tænkes nye tanker i forhold til at skabe nye rutiner. Det er der ingen snuptagsløsninger på,« siger Dorthe Juul Lorenz.

Styrket samarbejde med kommuner og bosteder

Blandt initiativerne til at nedbringe brugen af tvang er oprettelsen af interventionsteams, der kan tilkaldes, hvis en situation bliver opkørt, og der er risiko for, at den ender med tvang.

Samarbejdet mellem kommunerne, socialpsykiatrien og bostederne er også blevet intensiveret med projektet Relation og Samarbejde. Det skal sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud mere stabile og sammenhængende forløb.

»Vi oplever et øget pres på vores psykiatri med markant flere henvendelser i akutmodtagelserne, flere patienter der er påvirkede af stoffer, når de kommer i akutmodtagelsen samt flere tvangsindlæggelser. Disse forhold er medvirkende til, at tvang under indlæggelsen kan stige. Derfor vil vi styrke samarbejdet med kommuner, bosteder og socialpsykiatri og arbejde for at nedbringe antallet af tvangsindlæggelser,« fortæller Dorthe Juul Lorenz.


Genrefoto: geralt / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.