Nye stoptavler skal bekæmpe demente spøgelsesbilister

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Vejdirektoratet tager nye stoptavler i brug i kampen mod påvirkede og demente spøgelsesbilister.

Vejdirektoratet vil i den kommende tid opsætte særligt lavtsiddende tavler med indkørselsforbud på frakørselsramperne ved hovedparten af de hjemlige motorveje. Stoptavlerne skal være med til at forhindre spøgelsesbilister i at køre den forkerte vej ned på motorvejene.

Påvirkede og demente trafikanter kigger ned og til siden

»Vi ved fra forskning på området, at påvirkede og demente trafikanter har en tendens til at kigge ned og til siden, når de kører,« siger afdelingsleder Ivar Sande fra Vejdirektoratet og fortsætter:

»Netop den type bilister er overrepræsenterede som spøgelsesbilister. Derfor håber vi, at nye, lavt siddende stoptavler vil være med til at stoppe flere af dem, når de er på vej ned af frakørselsramperne i den forkerte retning.«

Helt konkret vil stoptavlerne blive opsat i 60-80 centimeters højde. De vil blive placeret helt oppe ved afslutningen af frakørslerne, så de kan advare spøgelsesbilisterne, så snart de drejer ned på dem.

Spøgelsestavlerne supplerer de traditionelle stoptavler

Stoptavlerne vil være af den slags, som normalt bruges til at advare trafikanterne om indkørselsforbud – altså røde med en bred, hvid stribe i midten. De vil supplere de stoptavler, der i forvejen er opsat ved ramperne, men som typisk hænger i en større højde.

Det er planen, at de vil være opstillet over hele landet inden udgangen af 2018. Dog vil der være nogle ramper på Sjælland, hvor tavlerne ikke opstilles. Det skyldes, at der skal findes en nærmere teknisk løsning på, hvordan tavlerne skal opsættes på disse ramper.

Udover at opsætte nye skilte vil Vejdirektoratet også opdatere sin viden om, hvorfor trafikanter overhovedet bliver til spøgelsesbilister. Vejdirektoratet modtager omkring 150-170 indmeldelser om spøgelsesbilister om året.


Grafik: WikimediaImages / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.