Der blev ikke fundet mikroplastik i drikkevandet

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Zand.News – En landsdækkende undersøgelse af drikkevandet finder ingen tegn på mikroplastik i drikkevandet.

I en ny undersøgelse af drikkevand er indholdet af mikroplastik under detektionsgrænsen i 16 ud af 17 vandprøver.

En enkelt prøve overskred detektionsgrænsen, men her viste en efterfølgende analyse, at hovedparten af de mikroplast-lignede partikler faktisk bestod af andre stoffer end mikroplast.

Mikroplastik er ikke et problem for drikkevandet

Der blev analyseret vandprøver tappet fra vandhaner på 17 lokaliteter fordelt i hele landet. Der blev målt på mikroplast-partikler ned til en størrelse på 0,1 millimeter.

Når indholdet af mikroplastik er under detektionsgrænsen, er fundet så lille, at det kan skyldes mikroplast fra for eksempel prøvetagningsudstyr i forbindelse med håndtering af prøverne. Detektionsgrænsen er på 0,6 mikroplastpartikel per liter vand.

»Der er ikke noget, der tyder på, at mikroplastik er et problem for drikkevandet i Danmark. Det er billedet, der tegner sig med denne undersøgelse, som er baseret på de bedste, helt nye analysemetoder, der er til rådighed,« siger kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen.

Vandprøverne blev tappet direkte fra vandhanerne og stammer både fra private boliger, private arbejdspladser samt private og offentlige institutioner. Hver vandprøve bestod af 50 liter vand, der blev undersøgt for mikroplast-lignende partikler.

Der blev i gennemsnit fundet i alt 15,6 mikroplastik-lignende partikler i hver vandprøve. Kun en mindre andel af de mikroplast-lignende partikler bestod af plastik. De øvrige partikler bestod især af plantefibre.

I yderligere analyser af tre vandprøver blev der målt på mikroplastik med partikelstørrelser ned til 10 mikrometer (0,01 millimeter), og her indikerer resultaterne, at man også ved måling af disse mindre mikroplast-partikler ikke finder indhold af mikroplastik i drikkevandet.

Ny målemetode er udviklet Aarhus Universitet

Den nye metode til at finde mikroplastik, som blev anvendt for første gang i denne undersøgelse, er udviklet af Aarhus Universitet. To eksterne undersøgelser satte sidste år fokus på mikroplastik i drikkevand.

Miljøstyrelsen vurderede dengang, at der var så store usikkerheder ved de anvendte metoder, at det ikke var muligt at vurdere, om der reelt var mikroplastik i prøverne.

Miljøstyrelsen bad derfor Aarhus Universitet om at udvikle en pålidelig metode til måling af mikroplastik i drikkevand og igangsatte herefter en landsdækkende undersøgelse af mikroplastik i det danske drikkevand.


Pressefoto: Miljø- og Fødevareministeriet / Flickr.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.