Halsskovbroen skal have udskiftet cylindre

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Korsor.News – Halsskovbroen skal have nye cylindre. Broarbejdet løber fra den 13. til den 23. oktober 2018, men arbejdet vil kun påvirke trafikken i mindre grad.

Ikke nødvendigt at lukke broen om natten

Cylindrene på Halsskovbroen skal skiftes, og arbejdet starter lørdag den 13. oktober 2018. Slagelse Kommune forventede, at det ville blive nødvendigt at lukke broen et par nætter. Men det bliver ikke nødvendigt alligevel, og arbejdet kommer kun til at påvirke trafikken over broen i begrænset omfang.

Til gengæld vil skibene ikke kunne sejle under broen i perioden fra den 13. til den 23. oktober 2018.

»I første omgang var vores plan, at hele broen skulle løftes op, når de gamle cylindre skulle løftes ud, og igen når de nye løftes ned. Men vi har optimeret arbejdsprocessen, så vi i stedet skærer cylindrene over, så de kan fjernes uden, at broen skal være løftet op imens. Trafikken kan køre over broen uden problemer,« siger entreprenørchef Peter Johansen.

Arbejdet med at fjerne boltene, som holder de gamle cylindre fast på broen, sker allerede i weekenden 13.-14. oktober 2018. Det vil støje og give røgudvikling.

Arbejdet får ingen betydning for trafikken – bortset for cyklister og gående, som i perioder vil opleve, at deres trafik bliver dobbeltrettet i en af siderne af broen.

Testes ved at åbne og lukke nogle gange

Cylindrene sørger for, at broen kan åbne og lukke. Når de nye cylindre er monteret, skal de testes. Det betyder, at broen skal åbne og lukke et antal gange. Dog forventer Slagelse Kommune forventer ikke, at det vil påvirke trafikken på broen i særlig stort omfang.

Arbejdet med cylindrene forventes at være færdig den 23. oktober 2018, men efter den dato vil der stadig være arbejde på broen.

»Vi benytter lejligheden til at få foretaget flest mulige levetidsforlængende tiltag på broen. Vi skal blandt andet skifte nogle olieslanger og koblinger og opdatere computeren, som styrer broklapperne, når de åbner og lukker. For trafikken vil det betyde, at man kan være uheldig at komme forbi, når vi tester den nye computer. Men vi forventer ikke, at det vil give de store gener,« siger Peter Johansen.


Foto: Slagelse Kommune.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.