Børn står alene med digital mobning

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Alt for mange børn står alene med problemerne, og derfor kickstarter Red Barnet en kampagne mod digital mobning og krænkelser på nettet. Det sker i anledning af årets landsindsamling den 1. september 2019.

Halvdelen af danske forældre har aldrig hørt om den lovpligtige plan for at bekæmpe digital mobning på deres barns skole, og lige så mange forældre føler sig ikke inddraget i skolens politikker på området. Det skriver Red Barnet.

Halvdelen af forældrene har ikke hørt om antimobbestrategien

Alle danske skoler er forpligtet til at have en grundig plan for at bekæmpe mobning – også den, der foregår på nettet. Men halvdelen af forældrene har aldrig hørt om planen på deres barns skole, og de føler sig heller ikke inddraget i skolens arbejde med at bekæmpe mobning i den digitale verden.

Det viser en ny undersøgelse blandt 1.000 forældre til børn i alderen 9-16 år, som UserNeeds har foretaget for Red Barnet.

En antimobbestrategi skal gøre det klart for alle på skolen – elever, lærere, pædagoger, ledelse og forældre – hvem der skal gøre hvad for at sætte ind over for mobning. Siden 2017 har det været et lovkrav, at der også skal være en strategi mod digital mobning.

Søndag den 1. september 2019 samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling, og pengene vil blive brugt, hvor de gør størst forskel for udsatte børn – både i Danmark og ude i verden.

Red Barnet: »Det kan vi ikke være bekendt over for børnene«

Derfor er det slet ikke godt nok, at så mange forældre ikke kender til strategien og ikke har været inddraget i den, mener Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen.

»Forældrene spiller en kæmpe rolle for at bekæmpe mobning – både i skolegården og på sociale medier. Skole og forældre har et stort og fælles ansvar her, men når halvdelen af forældrene slet ikke kender til planen for at bekæmpe digital mobning eller har været inddraget i at lave den, bliver det svært at engagere sig,« siger Johanne Schmidt-Nielsen og fortsætter:

»Det kan vi ikke være bekendt over for børnene. For det er dem, der betaler prisen. Jeg vil derfor opfordre skolerne til at få rettet op på dette hurtigst muligt, når det har ringet ind til et nyt skoleår.«

Hvis antimobbestrategierne skal ud og leve kræver det blandt andet, at forældrene bliver en del af processen med at vedtage fælles retningslinjer og handleplaner for det digitale område. Det kan ske til forældremøder.

Forældrene har med rette større frygt for digital mobning

Red Barnets undersøgelse viser også, at hver tredje danske forælder er mere bekymret for, at deres barn bliver udsat for mobning i den digitale verden end i den fysiske verden. Det er der god grund til.

Ifølge Skolebørnsundersøgelsen fra i år er hvert 10. barn blevet mobbet på nettet inden for de seneste par måneder, og det er dobbelt så mange, som der er blevet mobbet på skolen.

Hver femte forælder i Red Barnets undersøgelse mener dog ikke, at deres barns skole gør nok for at forebygge digital mobning.

Kun hver 10. danske forælder oplever, at lærere og pædagoger i høj grad er klædt godt nok på til at sikre børnenes digitale trivsel, og samtidig peger næsten to ud af tre forældre på, at skolerne har behov for flere ressourcer til opgaven.

»Skolerne er presset. Men det må aldrig gå ud over børnene. Mobning både online og offline er børnenes problem, men de voksnes ansvar. Derfor skal det selvfølgelig sikres politisk, at skolerne har både tid, penge og kompetencer til at forebygge og håndtere mobning,« siger Johanne Schmidt-Nielsen.

I anledning af indsamlingsdagen kickstarter Red Barnet samtidig en ny kampagne mod mobning og krænkelser blandt børn og unge på nettet. Meld dig som indsamler på: redbarnet.dk.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Brian A Jackson / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.