Nu er der totalt rygestop på kommunens skoler

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – Fremover er det slut med at ryge på skolerne. Det gælder også udenfor. Og medarbejdere, gæster og forældre er helt eller delvist omfattet af forbuddet.

Det er slut med at ryge på alle folkeskoler, specialskoler, X-class og Ungdomsskolen i Slagelse Kommune. Et enigt byråd har nemlig besluttet at indføre røgfri skoletid fra den 1. august. Det skriver kommunen.

Forbuddet er på alle skolerne i Slagelse Kommune

Fremover er det slut med at ryge og bruge andre former for tobak i skoletiden, uanset om man er på skolen eller uden for skolernes område. Det gælder for alle elever på folkeskoler, specialskoler, X-class og Ungdomsskolen i Slagelse Kommune.

De er dog ikke de eneste, som skal holde sig fra tobakken i skoletiden, for Røgfri Skoletid omfatter også medarbejdere og gæster, herunder forældre, som bliver helt eller delvist omfattet.

Alle børn og unge har ret til at vokse op uden røg

»I Slagelse Kommune mener vi, at alle børn og unge har ret til at vokse op uden røg. Tobaksrygning er den enkeltstående faktor, som har størst negativ indflydelse på vores helbred,« siger formanden for Forebyggelses- og Seniorudvalget, Ali Yavuz (S), og fortsætter:

»Vi ønsker at sende et klart signal om, at unge og rygning ikke hænger sammen, og derfor har vi valgt at indføre røgfri skoletid. Det håber vi naturligvis kan være med til at nedbringe unges tobaksbrug.«

Røgfri skoletid gælder også for ansatte og forældre

Elever på en skole med Røgfri skoletid må ikke ryge eller bruge andre former for tobak i skoletiden – hverken på eller udenfor skolens område. Eleverne må heller ikke ryge eller benytte andre tobaksformer, når de er på ekskursion, lejrskole eller skolerejser uanset turens varighed.

»Som voksne er vi jo de bedste rollemodeller for børn og unge. Derfor betyder røgfri skoletid også, at medarbejdere og forældre bliver omfattet af røgfri skoletid,« siger centerchefen for Sundhed og Ældre, Charlotte Kaaber, og fortsætter:

»Vi opfodrer samtidig også til, at forældre vil tænke på at undgå at ryge eller benytte andre tobaksformer, når de færdes i nærhed af skolerne, når de deltager i skolerelaterede arrangementer, når man afleverer eller henter sit barn på parkeringspladsen eller er til forældremøde. Vi håber, at alle vil støtte op om Røgfri skoletid og være med til at skabe de bedste vilkår for, at børn og unge kan leve et sundt og godt liv.«

Øverst: Genrefoto. (Foto: Vadym Petrochenko / iStock). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.