21 kommuner får tilskud til lavere skat

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Zand.News – Social- og Indenrigsministeriet har fordelt den samlede ramme til tilskud til skattenedsættelser for 430 millioner kroner til 21 kommuner, herunder Slagelse Kommune.

Regeringen (Socialdemokratiet) har sammen med et bredt politisk flertal lavet en udligningsreform, som skal sikre et Danmark i balance, så der er råd til velfærd i hele landet.

I reformen indgår, at kommuner med en høj skat kan søge om tilskud til at sætte indkomstskatten ned. Det har 23 kommuner søgt om. Det skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Mulige skatteændring for Slagelse er -0,17 procentpoint

Social- og Indenrigsministeriet har nu behandlet ansøgningerne og fordelt den samlede ramme til tilskud til skattenedsættelser for 430 millioner kroner.

Resultatet er, at 21 kommuner, hvis skatteprocent er over landsgennemsnittet, får tilskud til at sætte skatten ned. Heraf får de 12 kommuner, der har de allerhøjeste skatteprocenter, imødekommet deres ansøgninger, hvor staten betaler for, at de sætter skatten ned til 26,3 procent fra 2021. Resten af rammen til tilskud er fordelt på en måde, hvor kommuner får højere tilskud, jo højere skatteprocenten er.

Udskrivningsprocenten for Slagelse Kommune i 2020 er 25,1 procent, og den mulige skatteændring er -0,17 procentpoint. Den samlet ramme til nedsættelse med tilskud bliver dermed 20,6 millioner kroner.

Kilde: Fordeling af ramme til skattenedsættelser med tilskud (pdf).

»Danmark er for lille til store forskelle. Både når det gælder vores velfærd og den kommuneskat, danskerne skal betale,« siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og fortsætter:

»Med udligningsreformen giver vi nu kommuner med de højeste skatteprocenter mulighed for at sætte skatten ned, uden at det går ud over velfærden. Så vi mindsker forskellene i skatteprocenten på tværs af kommunerne og sikrer et Danmark i bedre balance.«

Fakta om udligningsreformen og de to tilskudsordninger:

  • Med udligningsreformen er der indført to tilskudsordninger, der skal understøtte nedsættelser af den kommunale indkomstskat.
  • Med den ene ordning kan kommuner med en skatteprocent på over 26,3 procent permanent få dækket det fulde provenutab ved en skattenedsættelse ned til 26,3 procent.
  • Med den anden ordning kan kommuner komme i betragtning til et midlertidigt tilskud, som i 2021 udgør 90 procent af provenutabet ved en skattenedsættelse og udfases over perioden 2021-2025.
  • Tre af de 12 kommuner med skatteprocenter på over 26,3 procent har også søgt om tilskud til yderligere nedsættelser fra ordningen med midlertidigt tilskud. Derudover har 11 andre kommuner ansøgt om det midlertidige tilskud til skattenedsættelser.
  • Rammen for skattenedsættelser med tilskud kan samlet set ikke overstige den efter ansøgning tildelte ramme til skatteforhøjelser på 430 millioner kroner for 2021.

Øverst: Genrefoto. (Foto: LV11 / Pixabay). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.