Tårnborg og magten i Danmark (del 2)

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Artiklen er opdateret for 5 år siden.

Marsk Stig laver et falskmøntnerværksted på øen Hjelm nord for Samsø, hvorpå han drager til Tårnborg, hvor hans mænd plyndrer byen. Men marsken vinder alligevel korsoranernes hjerter.

Vi er nu kommet frem til det tidspunkt, hvor Marsk Stig vil fjerne den unge Kong Erik Menveds strategiske magtcentre langs kysten.

Læs også: Tårnborg og magten i Danmark (del 1).

Krigens ofre – Tårnborg blev plyndret af soldaterne

Marsk Stig havde brug for et centralt sted i landet at mobilisere. Han byggede et hovedkvarter på øen Hjelm nord for Samsø, hvorfra kan kunne udføre pirateri og togter mod kysterne.

Han oprettede også et falskmøntnerværksted, hvilket ville udhule tiltroen til kongens ægte penge, og som kunne give ham yderligere midler til krigsførelse.

Men penge på en lille ø er ikke nok i sig selv. Han skulle fjerne den unge Kong Erik Menveds strategiske magtcentre langs kysten.

Han startede ved Samsø, hvor han indtog borgen dér. Nyborg, hvor Danehoffet havde dømt ham skyldig, blev dernæst neutraliseret, sikkert til Stigs personlige tilfredsstillelse. Og så drog han over bæltet til Tårnborg.

Borgen på bakken blev angrebet i 1289. Der er ikke beretninger om selve angrebet, men Stig er kommet fra søsiden, og har vel belejret højen, mens hans mænd har plyndret byen nedenfor. Det var en del af soldaternes løn.

Borgen har ikke kunnet modstå en belejring særligt længe, da der simpelthen ikke er mad og vand nok i en så lille borg.

Samtidigt var det svært for kongen at komme til undsætning, hvis Marsken kontrollerede indsejlingen til noret. Over land var det umuligt at få en hær frem i tide, da vejene i bedste fald var hævede hjulspor, og de har været værre i det “vilde” Vestsjælland.

Således havde de belejrede ikke megen anden udvej end at give op efter kort tid, og borgen blev indtaget.

Artiklen fortsætter under billedet.

Kort over Tårnborg. (Foto: Jesper Nielsen / Google Maps).

Danmarks Robin Hood – der sloges imod uretfærdighed

Dette angreb har ført til en masse historier på egnen om Marsk Stig. Borgen skulle nu være opført af ham, siges det.

Vejen forbi Tårnborg Kirke og voldstedet hedder “Marsk Stigs Vej”. Resterne af havnemolen ved Tårnborg hedder i dag “Marsk Stigs Rev”, og skulle ifølge legenden være hans forsøg på at lave en vej over noret til Korsør Slot. Fæstningen i Korsør er dog over hundrede år yngre, hvilket vi kommer til.

Men det er helt sikkert, at marsken har vundet korsoranernes hjerter. Måske er det et udtryk for, at kongen var upopulær, og modstanden mod hans regering populær. Måske er en Robin Hood-agtig slyngel og pirat bare let at holde af.

Marsk Stig fortsætter ned langs kysten, og plyndrer og afbrænder forsvarsløse Skælskør. Overfartsstedet til Fyn er nu neutraliseret, og der er flere penge i kistebunden hos de fredløse.

Så går turen til Falster, hvor Nykøbing slot bliver besejret, hvilket betyder, at Falster, Lolland, og Møn er uden beskyttelse og lige til at plyndre.

Og så, i december 1293, 6 år inde i krigen, dør Marsk Stig, højst sandsynligt under et togt.

Legenderne fortæller, at han i al hemmelighed blev begravet i Stubberup på Fyn, og at de fredløse skulle have svoret aldrig at sige hvor præcist, så deres kammerat kunne hvile i fred.

Det er startskuddet for tilbagegangen for det norsk-finansierede angreb på Danmark. De fredløse fortsætter med at plyndre langs kysterne, men det bliver aldrig til større angreb eller erobringer.

I 1306 bliver øen Hjelm, de fredløses højborg, nedbrændt af Kong Erik Menved. Dermed er krigen overstået i det nuværende Danmark.

Ligesom den engelske Robin Hood er der om Marsk Stig opstået legender, og der er skrevet folkeviser, der for det meste er i marskens favør.

Han er blevet ophævet til en frihedskæmper, der slås imod uretfærdighed. I folkeviserne er han accepteret som Klippings morder, men han udførte udåden for sin hustrus ære!

I modsætning til Robin Hood er Marsk Stig dog en reel historisk person, der godt nok havde et kort ophold på Danmarkshistoriens scene, men hans rolle var stor. Efter hans hærgen blev den danske kyst sikret, og borge blev opført og udvidet.

Herunder i Korsør, og det vil du senere kunne læse om i 3. del.

Læs videre: Tårnborg og magten i Danmark (del 3).

Forside for historisk: Slagelse, Korsør og Skælskør.

Øverst: Kort over Tårnborg. (Foto: Jesper Nielsen / Google Maps). JN/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.