Tårnborg og magten i Danmark (del 1)

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden).  Danmark har altid været et land, hvor flåden regerede. Kattegat, Øresund, Smålandshavet og de to bælter er farvande, som man er nødt til at have kontrollen over, hvis man vil regere Danmark. Midt i det hele ligger Korsør. Eller rettere: Der ligger Korsør i dag.

"Tårnborg og magten i Danmark (del 1)"