Vildere natur på vej i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Slagelse.News – »Vores egne arealer skal være vildere, og vi skal vænne os til, at de kommer til at ændre udtryk, så vi ikke ødelægger dyr og planters levesteder, men i stedet understøtter naturens gang,« lyder det fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

"Vildere natur på vej i Slagelse Kommune"

Mulighed for at fordoble Nordskovens areal

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). Slagelse.News – Landbrugsstyrelsen skal undersøge, om lodsejere i området omkring Nordskoven er interesseret omfordeling af jorden i projektområdet. Formålet er at skabe et samlet skov- og naturområde, men også at tage hensyn til landbruget.

"Mulighed for at fordoble Nordskovens areal"