Vildere natur på vej i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 7 måneder siden.

Slagelse.News – »Vores egne arealer skal være vildere, og vi skal vænne os til, at de kommer til at ændre udtryk, så vi ikke ødelægger dyr og planters levesteder, men i stedet understøtter naturens gang,« lyder det fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget.

Naturen skal have bedre vilkår i Slagelse Kommune. Derfor skal driften af kommunens grønne områder omlægges, så den vilde natur får bedre udfoldelsesmuligheder.

Borgerne opfordres også til at hjælpe biodiversiteten på vej. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Naturen skal fylde mere og være vildere

Naturen er i krise. Mange planter og dyrearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid, fordi deres levesteder forsvinder. Det gælder også i Danmark, og derfor vil Slagelse Kommune fremover gøre en indsats for at understøtte biodiversiteten lokalt.

Det skal give en mere mangfoldig natur, hvor der er plads til flere arter. Derfor skal borgerne til at vænne sig til at parker, skove, grøfter og vejkanter fremover kommer til at se knap så velplejede ud, som de gør i dag.

»Som kommune skal vi selvfølgelig gå forrest. Vores egne arealer skal være vildere, og vi skal vænne os til, at de kommer til at ændre udtryk, så vi ikke ødelægger dyr og planters levesteder, men i stedet understøtter naturens gang,« siger Jørgen Grüner (SF), der er formand for Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget, og fortsætter:

»Og så skal vi lade naturen fylde mere, når vi planlægger nye boligområder, så vi skaber attraktive, grønne opholdsarealer i områderne.«

Biodiversitetsindsatsen skal inspirere borgerne

Indsatsen for mere biodiversitet betyder blandt andet, at kommunens skovdrift skal omlægges, vejkanter skal slås mere skånsomt og parker og grønne områder får lov til at se mere vilde ud, end de gør i dag.

Som et af de første initiativer bliver cirka 15 græsplæner i Korsør, Slagelse og Skælskør omdannet til blomstrende urtebede. Men håbet er, at det ikke kun er kommunens grønne arealer, som kommer i spil.

Som en del af biodiversitetsindsatsen vil Slagelse Kommune inspirere borgerne til at være med. Det sker første gang, når man inden længe vil uddele frøposer med vilde blomster, som interesserede borgere kan så hjemme i haven.

»Biodiversiteten er i tilbagegang i hele verden, og også her hos os. Det skal vi ændre på. Hvordan vi skal gøre det, skal vi finde ud af sammen. Nu handler det om at komme i gang, og så tilpasser vi vores indsats efterhånden, som vi høster erfaringer. Jeg håber at både erhvervsliv og borgere vil være med. Det er bare om at komme i gang med de vilde ideer,« siger borgmester John Dyrby Paulsen (S).

Kommunen er tilmeldt Danmarks Vildeste Kommune

Slagelse Kommune er tilmeldt konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, og de steder, hvor kommunen prioriterer biodiversitet, vil der inden for kort tid dukke skilte op med et nyt biodiversitetslogo. Logoet har en femplettet køllesværmer, der sidder på en almindelig kællingetand plante.

Femplettet køllesværmer er en art, som i hele Danmark er relativ sjælden og i Slagelse Kommune i dag kun kendt fra en enkelt lokalitet i Bildsø Skov.

Det er en art som knytter sig til lysåben artsrig vegetation, og derfor vil den have gavn af mange af de indsatser, som vi planlægger for for eksempel i grøftekanter, grønne arealer, enge, overdrev og skove.

Indsatsen for mere biodiversitet er en del af bæredygtighedsstrategien, som blev vedtaget på byrådsmødet i marts måned. Læs mere om kommunes biodiversitetsindsats på: slagelse.dk/biodiversitet.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.