24 naturvejledere besøger Halsskov

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Korsor.News – Fredag får Musholm Bugt Feriecenter besøg af 24 naturvejledere. De skal være med til at udvikle naturtilbud til glæde for både borgere og turister i Slagelse Kommune.

24 naturvejledere kommer i denne uge til Korsør for at udvikle naturtilbud til glæde for borgere og turister i kommunen. Det oplyser Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Skal fremlægge forslag til nye naturtilbud

Gennem et samarbejde med Naturvejledning Danmark kommer 24 naturvejledere kommer til Korsør i denne uge. Det sker som en del af deres officielle uddannelse til naturvejledere.

Gruppevis skal de arbejde med seks forskellige temaer, der relaterer sig til naturen til glæde for en bred gruppe af Slagelse Kommunes borgere og turister.

Den 7. maj fra kl. 10 til kl. 12 på Musholm Bugt Feriecenter fremlægger de kommende naturvejledere på en naturkonference deres forslag til nye naturtilbud til gavn for blandt andet udsatte unge, ældre borgere, danske og udenlandske turister i kystområderne samt borgere med handicaps.

Vil åbne naturen op for flere målgrupper

Hvordan åbner vi naturen op for mennesker med muskelsvind og andre fysiske handicap?

Hvordan kan vi tilbyde en naturindsats for de ældre borgere, hvor både de mobile og mere eller mindre ressourcestærke ældre, samt de mindre mobile og ikke-flytbare borgere inddrages?

Eller hvordan kan man ændre Korsør fra at være en by man primært kører igennem, eller passerer på motorvejen til, at de mange forbipasserende i stedet gør ophold i Korsør?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som de kommende naturvejledere vil få stillet gennem i alt seks forskellige cases, som de gruppevis skal samarbejde omkring i to dage, når de gæster Slagelse Kommune.

Efterfølgende skal resultaterne fremlægges på en naturkonference, hvor medarbejdere og chefer fra blandt andet sundheds- og ældreområdet, miljø-, plan- og teknikområdet samt uddannelsesområdet i Slagelse Kommune også vil deltage.

Kan bringe naturen i spil på nye måder

»Vi glæder os rigtig meget til at byde de studerende velkommen, så de kan se de mange naturmæssige fordele og muligheder vores kommune rummer. Samtidig så er det en unik mulighed for, at vi kan få nye idéer og input til, hvordan vi i endnu højere grad end i dag, kan bringe naturen i spil overfor mange forskellige målgrupper,« fortæller Tine Nord Raahauge, der er leder af Slagelse Naturskole, fortsætter:

»Derfor er konferencen også tænkt som en udviklingssnak mellem de studerende og fagpersoner på områderne, så der bliver mulighed for både at stille spørgsmål til forslagene og bygge videre på eventuelle sprudlende gode idéer, indenfor de forskellige områder.«

Øverst: Billedet af Kobæk Strand i Skælskør. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.