Informationsmøde for ukrainske flygtninge

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Slagelse.News – »Mødet er primært målrettet flygtninge fra Ukraine, men vi ved, at mange er indkvarteret privat, og værterne er også meget velkomne. Selvom, der er en ukrainsk tolk, så er det mange informationer, man får på sådan et møde, og hvis værterne deltager, kan de også være behjælpelig med at forklare det, som bliver fortalt på mødet,« lyder det fra kommunaldirektøren.

"Informationsmøde for ukrainske flygtninge"

Ukrainere får hurtig adgang til arbejdsmarkedet

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Zand.News – »Mange ukrainere i Danmark ønsker at komme i arbejde. Samtidig hører vi fra virksomhederne, at de mangler folk. Men sagsbehandlingen af deres opholdstilladelse tager lidt tid. Derfor har jeg i dag truffet en beslutning om, at folk, der ansøger om opholdstilladelse efter særloven, kan ansættes allerede fra på fredag,« lyder det fra udlændinge- og integrationsministeren.

"Ukrainere får hurtig adgang til arbejdsmarkedet"

Hjælpemidler og medicinsk udstyr på vej til Ukraine

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Zand.News – Region Sjællands lagre er blevet finkæmmet for ting, der kan undværes, og som i stedet kan gøre gavn i Ukraine. Resultatet er 28 paller med forskellige former for hjælpemidler og medicinsk udstyr, som nu er sendt til Ukraine.

"Hjælpemidler og medicinsk udstyr på vej til Ukraine"

Gerlev Idrætshøjskole løber 200.000 ind til ukrainere

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Slagelse.News – »En stor tak til alle, der har bidraget til, at vi er lykkedes med at indsamle så flot et beløb,« lyder det fra højskolelærer og initiativtager til 24-timers-løbet på Gerlev Idrætshøjskole ved Slagelse.

"Gerlev Idrætshøjskole løber 200.000 ind til ukrainere"

To millioner jodtabletter skal dække risikogruppen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Zand.News – Sundhedsstyrelsen har med baggrund i Beredskabsstyrelsens prognoser og konsekvensberegninger for risikoen for en nuklear hændelse samt WHO’s anbefalinger om brug af jodtabletter til risikogrupper anbefalet, at det nuværende lager øges med 2 millioner jodtabletter.

"To millioner jodtabletter skal dække risikogruppen"

Korsørfregat på vej til Østersøen

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). Korsor.News – »Forsvaret er blevet bedt om at stille en række kapaciteter til rådighed i forbindelse med situationen i Ukraine. Nu sejler fregatten Niels Juel afsted (fra Korsør Havn, red.) for at hjælpe til med den øgede overvågning af de danske farvande og for at støtte med transportopgaver,« siger forsvarschefen.

"Korsørfregat på vej til Østersøen"