Naturvidenskabernes Hus styrker skolesamarbejdet

Slagelse.News – »Vi kan nu understøtte skolernes samarbejde med virksomhederne endnu bedre. Det giver mulighed for at sikre en koordineret og systematisk indsats, der har potentiale til at blive udfoldet på alle kommunens skoler via de tilgængelige undervisningsforløb,« lyder det fra skole- og mediekonsulenten i Slagelse Kommune.

Naturvidenskabernes Hus og Slagelse Kommune fortsætter et parløb, der skal bidrage til et endnu stærkere skolevirksomhedssamarbejde. Det er godt nyt for både kommunens elever, lærere og virksomheder. Det skriver Naturvidenskabernes Hus i en pressemeddelelse.

Kort maskingenereret resume skrevet af kunstig intelligens (AI): Artiklen beskriver Naturvidenskabernes Hus og Slagelse Kommunes samarbejde for at styrke forbindelsen mellem skoler og virksomheder. Dette partnerskab fokuserer især på naturvidenskab og teknologi og er en del af projektet SamSTEM, der sigter mod at bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen gennem workshops og praksisorienteret undervisning. Naturvidenskabernes Hus har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden til dette formål. Samarbejdet har til formål at inspirere unge til teknologi- og naturvidenskabelige uddannelser og øge bevidstheden om uddannelsesmuligheder inden for disse områder. Det letter også skolernes samarbejde med virksomheder, hvilket gavner både elever og erhvervslivet.

Særlig fokus på naturvidenskab og teknologi

Sidste år indgik de to parter, Naturvidenskabernes Hus og Slagelse Kommune, et samarbejde, der var en del af projekt SamSTEM, der skal bringe skoleelever og virksomheder tættere sammen i flere af landets kommuner gennem bl.a. workshops, virksomhedsbesøg og praksisorienteret undervisning. Der er særlig fokus på naturvidenskab og teknologi, og i Slagelse er det gået så godt, at det er besluttet at fortsætte samarbejdet.

Trækker tråde ud i virkeligheden og bygger bro

Naturvidenskabernes Hus har tidligere fået en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på godt 4,4 millioner kroner til projekt SamSTEM, der styrker forbindelsen mellem skoleverdenen og erhvervslivet i flere kommuner.

»Vi vil inspirere flere unge til en uddannelse inden for teknologi, naturvidenskab og håndværk, og derfor udvikler vi undervisningsmateriale og forløb, der trækker tråde ud i virkeligheden og bygger bro mellem skoler og virksomheder. Vi vil gerne samarbejde med lærerne med det mål, at flere elever for eksempel bruger nye digitale teknologier og får lyst til at eksperimentere sig frem til nye løsninger på reelle udfordringer,« siger Maiken Lykke Lolck, der er direktør for Naturvidenskabernes Hus.

Direktøren understreger, at samarbejdet udover at gavne erhvervslivet, samfundet og en bæredygtig fremtid, ikke mindst er med til vise de unge den brede palet af uddannelsesmuligheder, der er indenfor både de videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne.

Skoler og foreningsliv, kulturliv og erhverv

Hos Slagelse kommune er de også glade for, at samarbejdet fortsætter. Kommunen har tidligere haft stort fokus på Åben Skole, herunder blandt andet partnerskaber og skolevirksomhedssamarbejde, hvor de forbinder skoler og foreningsliv, kulturliv og virksomheder. Flere skoler har samarbejdet med lokale virksomheder, ligesom der også er et samarbejde i gang med HTX med fokus på STEM-fagene.

»Vi kan nu understøtte skolernes samarbejde med virksomhederne endnu bedre. Det giver mulighed for at sikre en koordineret og systematisk indsats, der har potentiale til at blive udfoldet på alle kommunens skoler via de tilgængelige undervisningsforløb,« siger Jette Bruun Eriksen, skole- og mediekonsulent i Slagelse Kommune, og tilføjer:

»Det kan for eksempel være tidskrævende at indgå aftaler med virksomheder, men nu kan vi samle ressourcerne frem for, at de enkelte skoler selv skal opsøge virksomheder. Det giver en tydeligere ramme og god systematik, hvor lærerne bliver inddraget fra start og hjælper med erfaringsdeling, så der både er medbestemmelse og fleksibilitet.«

Nu er der også et endnu tættere samarbejde med Jobhusets afdeling for Virksomheds- og Uddannelsessamarbejde, som er en stor hjælp med kontakten til virksomhederne.

Eleverne får øjnene op for flere muligheder

Naturvidenskabernes Hus udvikler lokale undervisningsforløb, som kan bruges af skolerne og i samvirke med virksomheder. Workshops for blandt andet lærere, adgang til færdigt undervisningsmateriale, deltagelse i erfaringsnetværk med andre kommuner med mere er også en vigtig del af samarbejdet.

»Vi kan være med til at synliggøre de mange muligheder for de unge og samtidig inspirere dem til at se i andre retninger, end de måske hidtil har gjort. For virksomhederne er der også et potentiale for at rekruttere blandt andet faglært arbejdskraft i fremtiden,« siger Jannik Tovgaard-Olsen, Chefkonsulent hos Naturvidenskabernes Hus.

Eleverne møder inspirerende rollemodeller

Mere skolevirksomhedssamarbejde kan bringe eleverne tæt på virksomhederne, så de kan stifte bekendtskab med nogle af de mange muligheder indenfor uddannelse og karrierevalg, de har. Det er desuden ad den vej, de kan få mulighed for at møde inspirerende rollemodeller, som også er noget af det, Slagelse Kommune er interesserede i.

»Rollemodeller kan understøtte og nuancere elevernes valgproces i forhold til job og uddannelse, og dermed elevernes motivation og oplevelser i forhold til at arbejde mere praksisnært,« slutter Jette Bruun Eriksen.

Peugeot i Slagelse åbner dørene for 8. klasse

Peugeot er en af de virksomheder, der som led i skolevirksomhedssamarbejdet har haft blandt andet en 8. klasse på besøg. Ifølge lærerne gav det eleverne mulighed for at få sat nogle faglige elementer ind i en virkelighedskontekst. Et par kommentarer fra eleverne efter besøget:

»Det var rigtig godt at snakke med flere forskellige mennesker om deres job, og på værkstedet forklarede de tingene på en grundig måde, så man kunne forstå det hele, sag,« siger en elev.

»Det var fedt, at de gav en lov til at sidde i bilerne og se, hvordan det fungerer indefra. I værkstedet var det også fascinerende, fordi man kunne se alle bilernes dele og hvordan der ser ud under bilen,« udtaler en anden elev.

Øverst: En 8. klasse på besøg hos Peugeot i Slagelse. (Foto: Naturvidenskabernes Hus). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/cb9p