Import af olievand er nyttiggørelse eller bortskaffelse?

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Skaelskor.News – »Jeg har også bedt mit departement om at lave en juridisk analyse af, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af olieholdigt spildevand. Ministeriets overordnede juridiske vurdering er, at der er tale om bortskaffelse, mens Miljøstyrelsen i konkrete sager har vurderet, at der har været tale om nyttiggørelse,« lyder det fra miljøministeren.

Miljøministeriet vurderer, at hovedformålet med behandling af importeret spildevand med lavt olieindhold er bortskaffelse. Efter en principiel stillingtagen til det EU-retslige grundlag for importen sætter miljøministeren nu Miljøstyrelsen til at genoptage sagsbehandlingen af eksisterende importtilladelser. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Klassifikation som bortskaffelse eller nyttiggørelse

Miljøministeriet har udarbejdet en analyse med henblik på at tage principiel juridisk stilling til, om overførslen af olieholdigt spildevand med lavt olieindhold kan klassificeres som nyttiggørelse eller bortskaffelse efter EU-retten.

I den forbindelse vurderer Miljøministeriet på baggrund af de foreliggende oplysninger, at hovedformålet med behandlingen af importeret spildevand med lavt olieindhold er bortskaffelse.

Miljøstyrelsen, som har afgørelseskompetencen i konkrete sager om import af affald, skal derfor genoptage sagsbehandlingen. Indtil denne er afsluttet vil de eksisterende tilladelser fortsat være gældende. Det har miljøminister Magnus Heunicke (S) informeret Folketingets partier om.

»Jeg har allerede bedt Miljøstyrelsen om at stoppe nye importtilladelser. Jeg har også bedt mit departement om at lave en juridisk analyse af, om der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af olieholdigt spildevand. Ministeriets overordnede juridiske vurdering er, at der er tale om bortskaffelse, mens Miljøstyrelsen i konkrete sager har vurderet, at der har været tale om nyttiggørelse. Med den her beslutning bliver det muligt at genoptage sagsbehandlingen af de eksisterende tilladelser,« siger miljøministeren.

Det følger af import/eksport-bekendtgørelsen under Miljøbeskyttelsesloven, at afgørelseskompetencen i denne type sager ligger hos Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal også udarbejde et nyt administrationsgrundlag for sådanne importsager.

Danmark kan gøre indsigelse mod importen

Det er i udgangspunktet ikke tilladt at importere affald til bortskaffelse i Danmark medmindre afsenderlandet ikke har kapacitet selv, eller hvis det er farligt affald til bortskaffelse ved forbrænding.

Hvis der er tale om import af affald til nyttiggørelse, så giver EU’s transportforordning mulighed for, at et land kan gøre indsigelse. For eksempel når en stor del af det importerede affald skal bortskaffes og kun en lille del kan nyttiggøres, og der samtidig er miljømæssige og/eller økonomiske betragtninger, der taler imod importen.

Miljøministeriet er efter dialog med EU’s miljøkommissær og med EU-Kommissionens eksperter blevet oplyst om, at Danmark har mulighed for at gøre indsigelse mod import af olieholdigt spildevand til nyttiggørelse. I forlængelse heraf har Miljøministeren oplyst Folketinget, at Miljøstyrelsen fremadrettet vil gøre brug af den mulighed.

Som konsekvens af dette er Miljøstyrelsen nu i gang med at udarbejde et administrationsgrundlag, som kan bruges til at administrere indsigelsesmuligheden for import af affald til nyttiggørelse.

Greenpeace har blokeret tankere i Norge og Storebælt

Mandag ved middagstid måtte politiet sejle ud til fire aktivister fra Greenpeace. De havde bundet en RIB-båd fast til ankerkæden til et skib, der lå nord for Agersø ved Skælskør.

Greenpeace glæder sig over udtalelsen fra miljøminister Magnus Heunicke og mener, at importen er ulovlig og kan stoppes med det samme. Det skriver de i en pressemeddelelse.

»Det her er fantastisk nyt for Agersø Sund og de lokale kræfter, der i mange år har kæmpet en intens kamp imod udledningen af det norske oliespildevand. Godt skridt fra Heunicke, nu er det vigtigt at processen ikke trækker ud. Nu skal det være endeligt slut med, at kemikalietankere med giftigt affald fra den norske olieproduktion lægger til i Stigsnæs. Al fornuft og logik tilsiger, at konklusionen bliver hurtig og klar: Importen er ulovlig og forkert og kan stoppes med det samme,« fortæller Greenpeace og fortsætter:

»I Greenpeace har vi den seneste tid yderlige brugt alle de redskaber, vi har i værktøjskassen, for at øge opmærksomheden omkring denne miljøkatastrofe, og de seneste uger har vi blokeret kemikalietankere både i Norge og i Storebælt. Politikere der har presset på med samråd, spørgsmål og kritik af denne import fortjener også ros,« lyder det videre fra Greenpeace.

Læs også: Fire personer anholdt ved en “kemikalietanker”.

Øverst: Greenpeace-aktion i Storebælt. (Foto: Greenpeace). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.