Borreby Gods er nomineret som smukkeste herregård

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Skaelskor.News – Der er cirka 770 herregårde fordelt over hele landet. 300 af dem er fredede. Historiske Huse vil nu sætte denne fælles kulturskat under lup – og det sker gennem kåringen af Danmarks Smukkeste Herregård. 17 herregårde er nomineret, herunder Borreby Gods i Skælskør.

De 17 nominerede herregårde er alle fredede og repræsenterer cremen af vores fælles kulturarv. Der er ikke blot tale om steder med enestående hovedbygninger, men også områder med voldgrave, parker og historiske driftsbygninger, der gør dem til uundværlige kulturmiljøer.

De fleste af disse steder er i dag helt eller delvist åbne for offentligheden og bruges til konferencer, bryllupper, teater, koncerter og meget andet. Det er blandt andet fordi de store udgifter til vedligehold af bygninger kræver flere indtægter end det, der eksempelvis kan skaffes fra land- og skovbrug.

Herregården styrker lokal identitet og stolthed

Herregårdsmiljøerne er gennem århundreder blevet vedligeholdt af ejerne og har i dag betydning for både turisme, erhvervsliv, lokal identitet og stolthed.

Med moderne landbrugsdrift kan mange af driftsbygningerne ikke længere bruges optimalt, men de tomme bygninger har potentialerne til at fungere som lokale dynamoer, fordi de blandt andet fortæller et vigtigt stykke Danmarkshistorie.

»I dag er virkeligheden en anden på herregårdene. Ofte bor ejerne ikke i hovedbygningen, eller kun i en mindre del af den. Og det kræver en stor indsats at finde midler til de mange fredede bygninger, som kun i meget begrænset omfang kan tilpasses moderne behov. Både de direkte støttemidler fra staten og værdien af skattefradraget er voldsomt reduceret gennem de sidste 30 år, og udviklingen i de krav, der stilles til de private ejere når de istandsætter deres fredede bygninger, er omvendt proportionel med udviklingen i den økonomiske kompensation,« forklarer Birthe Iuel, præsident i organisationen Historiske Huse og fortsætter:

»Vi håber derfor, at kampagnen vil skærpe opmærksomheden – også fra politisk side på, hvordan herregårdsejerne får nogle bedre vilkår til at passe på disse enestående steder, der er en del af vores fælles kulturarv. Samtidig håber vi også, at herregårdsejerne vil fortsætte den gode udvikling, hvor flere og flere mennesker får mulighed for at opleve denne form for kulturarv i øjenhøjde.«

Herregårdene skal være en aktiv del af lokalmiljøet

Hos Sektionen for Større Jordbrug, Landbrug og Fødevarer, glæder man sig over konkurrencen. Nicolas de Bertouch-Lehn, medlem af Herregårdsudvalget hos Sektionen for Større Landbrug, udtaler:

»Vi er glade for, at der med denne konkurrence sættes fokus på herregårdene og det potentiale, der ligger i forhold til turisme og lokal udvikling. Vi ønsker, at herregårdene generelt skal være en aktiv del af lokalmiljøet – sådan har de jo også fungeret gennem historien. Med en konkurrence som denne hylder vi det arbejde, som herregårdsejerne hver dag gør for at passe på bygningerne og herregårdsmiljøerne, som jeg mener er til glæde for os alle.«

Fire eksperter har udvalgt de 17 herregårde

17 herregårde fra hele landet er med i konkurrencen, og på www.historiskehuse.dk kan man også læse om de mange andre herregårde, som havde mulighed for at blive udvalgt.

Fire eksperter havde til opgave at udvælge de endelige kandidater, der kom igennem nåleøjet til den endelige konkurrence, og de 17 nominerede herregårde er:

  • Jylland: Bidstrup, Clausholm, Frijsenborg, Lynderupgård, Nørre Vosborg, Skaføgård og Voergaard.
  • Fyn: Glorup, Hagenskov (Frederiksgave), Hesselagergaard og Krengerup.
  • Sjælland og øer: Borreby, Engestofte, Gisselfeld, Gjorslev, Ledreborg og Søholt.

Borreby Gods er en af de fem såkaldte herreborge

Borreby, der ligger i Skælskør, er en af de fem såkaldte ”herreborge” i Danmark, der blev opført i kølvandet på den danske borgerkrig ”Greven Fejde”, og derfor er herregården både udstyret med voldgrav, skydeskår og skoldehuller.

Herregården slog i 2012 dørene op for et teater, der er opført i en lade fra 1593, som kan rumme op til 450 mennesker. Borreby er en af Danmarks mest spektakulære renæssancebygninger, og bruges i dag også til møder, konferencer og rundvisninger for besøgende.

Borreby på Borrebyvej 41 i Skælskør, ejes af Joachim Castenschiold, der også er skuespiller og direktør for teatret.

Herregårdene havde fæstegårde og særlige privilegier

Herregård betegnede oprindeligt en adelsmands egen gård, som han selv drev og oftest også boede på. Herregårdene havde særlige privilegier, og der var oftest knyttet fæstegårde til dem.

Efter 1660 behøvede ejeren ikke længere at være adelig, men gården regnedes i datiden kun for en herregård, hvis den havde haft dette status før 1660 eller efterfølgende havde fået tildelt privilegier af kongen.

Privilegierne blev gradvis afviklet, men den sidste rest af herregårdenes særstatus forsvandt først i 1908, hvor tiendeafløsningen kom.

Det var formelt hverken gårdens jordtilliggende eller bygninger, der afgjorde, om den var herregård. Generelt skilte herregårdene sig dog ud fra andre gårde både ved markernes og bygningernes størrelse.

Kilde: Dansk Center for Herregårdsforskning.

Fakta om konkurrencen Danmarks Smukkeste Herregård

17 finalister fordelt over hele landet er udvalgt af en gruppe eksperter inden for arkitektur og herregårde. Kandidaterne spænder vidt fra de tidlige renæssancegårde til historicismens herregårde fra slutningen af 1800-tallet.

Hele Danmarks befolkning kan fra den 22. oktober – 2. november 2018 stemme på disse kandidater på www.historiskehuse.dk, hvorefter en enkelt løber med titlen som “Danmarks Smukkeste Herregård”. Vinderen offentliggøres mandag den 5. november 2018.


Øverst: Borreby Gods. Pressefoto: Historiske Huse.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.