Storebælts jernbaneskinner fik besøg af fræser

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Korsor.News – »Alt i alt gik skinnefræsningen efter planen, og vi står tilbage med et godt resultat. Når vi har et mere detaljeret indblik i skinnernes tilstand, kan vi nemlig hurtigt i processen udpege og udbedre mindre skader, inden skinnernes tilstand kræver en omkostningstung udskiftning,« lyder det fra Storebæltsbroen.

Med udgangen af januar blev den såkaldte skinnefræser færdig med det planlagte arbejde på jernbaneskinnerne over Storebæltsforbindelsen. Fræsearbejdet er en vigtig del af Sund & Bælts vedligeholdsstrategi, der medfører markante, økonomiske og klimamæssige gevinster. Det skriver Sund & Bælt i en pressemeddelelse.

Jernbaneskinnerne holdes fri for små revner

I alt har 33,9 kilometer skinner mellem Nyborg og Korsør station været under kyndig behandling af den særligt udstyrede skinnefræser, som skal sikre, at jernbaneskinnerne holdes fri for små revner, så skinnerne derved får forlænget deres levetid. Til gavn for både klima og økonomi.

Vedligehold af jernbanenettet er nemlig en særdeles ressourcetung opgave, og derfor har Sund & Bælt i samarbejde med COWI foretaget en tværgående analyse af den enorme mængde data fra inspektionssystemet “IRISSYS” om skinnernes og banens aktuelle tilstand. Sammen med en målrettet fræsestrategi kan det betyde en fordobling af skinnernes levetid.

Konkret udnytter inspektionssystemet analysedata til at få et mere præcist indblik i jernbaneskinnernes tilstand. Dermed bliver det muligt at forebygge skader og undgå omkostningstunge reinvesteringer i skinnerne.

Kan hurtigt udpege og udbedre mindre skader

»Alt i alt gik skinnefræsningen efter planen, og vi står tilbage med et godt resultat. Når vi har et mere detaljeret indblik i skinnernes tilstand, kan vi nemlig hurtigt i processen udpege og udbedre mindre skader, inden skinnernes tilstand kræver en omkostningstung udskiftning,« siger Bjarne Jørgensen, der er direktør for Teknisk Drift & Vedligehold.

Afhængigt af ydre betingelser som eksempelvis trafikbelastning kan der ved en målrettet fræsestrategi opnås levetider på skinner på helt op til 60 år, hvilket svarer til en fordobling af levetiden. Fordobles levetiden, vil det reducere vedligeholdsomkostningerne med flere millioner årligt samt sænke klimaaftrykket markant.

Næste fræsearbejde er planlagt på Sund & Bælts jernbaneskinner på Øresundsbanen og vil foregå i april måned 2023.

Øverst: Arkivfoto. (Foto: Slagelse). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.