1,5 mio. skal hjælpe unge med handicap ind i voksenlivet

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Hvis de unge får hjælp fra kommunen, inden de fylder 18 år, risikerer de pludselig at stå helt uden hjælp, hvis ikke kommunen har forberedt sig på at kunne give hjælpen fra voksen-lovgivningen, så snart den unge fylder 18 år,« lyder det fra Autisme- og Aspergerforeningen.

Slagelse Kommune har fået 1,5 millioner kroner fra Socialstyrelsen til at kunne deltage i et projekt, der skal sikre en tryg og gennemsigtig overgang til voksenlivet for unge med handicap. Tiltaget bliver mødt med stor begejstring fra Autisme- og Aspergerforeningen. Det skriver foreningen i en pressemeddelelse.

Unge risikerer at stå helt uden hjælp som 18-årige

Når unge med handicap, der har fået støtte efter servicelovens børnebestemmelser, fylder 18 år, overgår de til andre bestemmelser i serviceloven. Det kan være en særligt udfordrende proces for både den unge og familien, hvor de risikerer at falde mellem to stole.

I sidste uge blev Slagelse Kommunes socialudvalg orienteret om nyheden om, at kommunen har fået tilsagn om at indgå i et projekt om at udvikle en ny model, der skal give unge mennesker med et eller flere handicaps mere indflydelse og bedre mulighed for dialog om blandt andet ønsker til støtte og uddannelse. Det indebærer en bevilling på 1,5 millioner kroner fra Socialstyrelsen.

Fra Autisme- og Aspergerforeningen (tidligere Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne) er der stor begejstring for projektet.

»For mange unge med eksempelvis autisme ved vi, at det kan være noget af en større omvæltning at blive 18 år, end hvad det nødvendigvis er for andre unge. Der kan særligt være mange ekstra ting at skulle forholde sig til,« siger Nina Catalina Michaelsen, der er landsformand for Autisme- og Aspergerforeningen, og fortsætter:

»Hvis de unge får hjælp fra kommunen, inden de fylder 18 år, risikerer de pludselig at stå helt uden hjælp, hvis ikke kommunen har forberedt sig på at kunne give hjælpen fra voksen-lovgivningen, så snart den unge fylder 18 år. Så det giver rigtig god mening at kunne arbejde målrettet med at forbedre den her overgang, så ingen bliver tabt.«

“Den unges fremtid – den unges stemme” fra marts 2023

Christopher Trung (K) er byrådsmedlem i Slagelse Kommune og sidder i kommunens socialudvalg. For ham har det været et særligt fokuspunkt, at der netop blev skabt et bedre vidensgrundlag for overgangen fra barn til voksen, når man har et handicap.

»Pr. 1. januar 2021 trådte der nye regler i kraft, der gør, at kommunen skal påbegynde forberedelsen på den unges overgang fra barn til voksen, så hurtigt som muligt efter den unges 16-årsfødselsdag. Det åbner op for nogle nye muligheder til at sikre et bedre forløb, men det forudsætter naturligvis også, at der kan afsættes ressourcer til skabe det vidensgrundlag,« siger Christopher Trung og fortsætter:

»Med midlerne fra Socialstyrelsen kan der afsættes disse ressourcer. Målet er så at udvikle en metode, som både bidrager til gennemsigtighed i sagsbehandlingen, og styrker den unges mulighed for at have mere ejerskab over sit liv. Det er noget jeg løbende har efterspurgt de sidste års tid, så jeg er glad for at dette ønske nu ser ud til at gå i opfyldelse.«

Han håber på, at metoden også vil kunne gøre en positiv forskel i andre kommuner end Slagelse Kommune. Et ønske, der møder stor opbakning fra Autisme- og Aspergerforeningen.

»Det vil være naivt at tro, at 98 kommuner alle sammen er lige gode på handicapområdet. Hvis den kommende metode viser sig at gøre en positiv forskel for unge med handicap, hilser vi det særligt velkomment at metoden kunne udbredes til hele landet,« siger landsformand Nina Catalina Michaelsen.

Det var et enigt Socialudvalg, der på deres møde den 1. februar 2023 godkendte Slagelse Kommunes deltagelse i projektet “Den unges fremtid – den unges stemme”. Projektet er udloddet fra Socialstyrelsen, der har bevilget i alt 1.542.880 kroner til Slagelse Kommunes deltagelse i projektet. Der er opstart den 1. marts 2023, og projektperioden løber fra den 1. marts 2023 til den 31. december 2024.

Øverst: Nina Catalina Michaelse er formand for Autisme- og Aspergerforeningen (tidligere Autisme- og Aspergerforeningen for Voksne). (Foto: Autisme- og Aspergerforeningen). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.