Maritimt folkemødet sætter fokus på vækst og udvikling

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde byder på debat, dialog og nytænkning om den maritime erhvervsfremme. Samtidig byder folkemødet på spændende indslag om den maritime kultur og historie.

Korsør gentager sidste års succes og afholder maritimt folkemøde lørdag den 24. august 2019.

Folkemødet er åbent for alle, og i år handler debatterne om alt fra rekruttering til maritime erhverv og uddannelser, plastik i verdenshavene, udvikling af havne, kyst og naturturisme til grænser for ny teknologi, maritimt iværksætteri og sejlende højskoler.

Korsør har en lang maritim historie med havn og flåde

Med Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde har man fået etableret et årligt ankersted, som faciliterer den debat, dialog og nytænkning, der bidrager til maritim erhvervsfremme. Samtidig understøtter folkemødet den maritime kultur og historie med masser af spændende indslag.

Folkemødet afholdes i år lørdag den 24. august 2019 i Korsør, og netop Korsør i Slagelse kommune er det helt rigtige sted at forankre initiativet. Det borgmester John Dyrby Paulsen (S):

»Det maritime folkemøde er en stafet, andre byer i virkeligheden også kunne have taget op, men det giver på mange måder god mening, at det er i Korsør, Slagelse Kommune, det kaster anker,« siger John Dyrby Paulsen og fortsætter:

»Korsør har en lang maritim historie, og i dag er vi både hjemsted for flådestationen og Søfartsstyrelsen, som er flyttet til byen. Det er en massiv maritim tilstedeværelse, der forpligter os på at tappe ind i den maritime dagsorden og bidrage til at se på tingene med en maritim indgangsvinkel. Dertil kommer, at Korsør allerede har en flot og mangeårig tradition med en årlig maritim kulturuge.«

Folkemødet er et maritimt folkemøde for hele Danmark

Folkemødet debuterede i august 2018 i forbindelse med de årlige maritime kulturdage, og erfaringerne var så gode, at alle var enige om fremadrettet at udvikle et egentligt maritimt folkemøde for hele Danmark i Korsør.

Kræfterne bag er et frivilligt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer.

Omdrejningspunktet for det maritime folkemøde er at debattere, hvordan man kan sikre vækst og gode rammevilkår for både den danske søfart og den maritime industri.

Ligeledes er der fokus på, hvordan Danmark kan styrke den maritime førerposition gennem en styrkelse af kompetencer, forskning og innovation.

Danmark er et land med en lang og stolt tradition til søs

Danmark har i dag verdens femtestørste handelsflåde målt på tonnage opereret af danske rederier. De maritime erhverv står for en væsentlig del af både BNP (bruttonationalprodukt, red.) og arbejdspladser i Danmark.

Medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, søværnet med videre har det maritime område i Danmark en stor betydning for rigtig mange mennesker både nationalt og globalt.

Netop derfor er det vigtigt at sætte maritim vækst og udvikling på dagsordenen, mener erhvervsminister Simon Kollerup (S):

»Danmark er et land med en lang og stolt tradition til søs, og det maritime område er i dag omdrejningspunkt for en lang række erhverv og aktiviteter. Som erhvervsminister har jeg derfor et stort fokus på det Blå Danmark,« siger Simon Kollerup og fortsætter:

»Det er afgørende, at vi sikrer en fortsat vækst på området, og at vi tænker langsigtet og fremtidssikrer de maritime erhverv. Den grønne omstilling er særligt vigtig, og jeg ved, at der heldigvis allerede er høje ambitioner og masser af konkrete tiltag i gang, som sætter en bæredygtig kurs for søfarten og den maritime industri.«

Emnerne for debatterne beskrives i programmagasinet

På folkemødet omdeles et programmagasin, hvor emnerne for debatterne på folkemødet behandles redaktionelt i interview og artikler.

På den måde kan publikum få et bedre indblik i de emner, som debatteres på folkemødet. Du kan læse programmagasin 2019 online.

Øverst: Borgmester John Dyrby Paulsen. (Foto: Carsten Lundager). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.