Regionen vil ansætte flere hundrede vikarer

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Zand.News – Region Sjælland stopper samarbejdet med eksterne vikarbureauer og opretter sit eget vikarkorps. Regionen forventer at ansætte flere hundrede i løbet af august og september.

Region Sjælland er i fuld sving med at opbygge sit eget interne vikarkorps med sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter.

De skal rykke ud fra den 1. oktober 2019, når sygehusene og Psykiatrien har brug for vikarer. Det skriver Region Sjælland i en pressemeddelelse.

Vikarkorps med sygeplejersker og SOSU-assistenter

Sygdom, ferie og planlagte kurser. I fremtiden er hjælpen nær, når sygehusene og Psykiatrien i Region Sjælland skal bruge vikarer.

Et nyt internt vikarkorps i Region Sjælland med sygeplejersker samt social- og sundhedsassistenter vil nemlig stå klar til at hjælpe.

Regionsrådet i Region Sjælland besluttede som en del af budgettet for 2019 at undersøge mulighederne for at etablere et internt vikarkorps – både for at medvirke til at skabe bedre arbejdsmiljø og for at nedbringe udgifterne til vikarer.

Nu er det interne vikarkorps klar til at gå i luften, og regionsrådsformand Heino Knudsen (S) lægger vægt på, at brugen af egne vikarer vil være med til at styrke arbejdsmiljøet på sygehusene og i Psykiatrien.

»Etableringen af vores eget vikarkorps er en vigtig arbejdsmiljøindsats. Det vil kunne mærkes på arbejdsmiljøet ude på afdelingerne, fordi det er en kollega, som kender arbejdsgangene og systemerne, der kommer,« siger Heino Knudsen og fortsætter:

»Samtidig forventer vi, at det interne vikarkorps bidrager til god patientsikkerhed og kvalitet i plejen. Det er også erfaringerne fra de andre regioner. Vi håber også, at vikarerne vil se det som en mulighed at orientere sig på forskellige afdelinger, inden man eventuelt søger en fast stilling på et af vores sygehuse eller i Psykiatrien.«

Udgifterne til eksterne vikarer har været alt for høje

Det interne vikarkorps skal gøre op med regionens høje udgifter til vikarer.

»Udgifterne til vikarer i Region Sjælland har de seneste år været alt for høje, og vi håber, at vi med vores eget interne vikarkorps får en bedre og billigere løsning. Et internt vikarkorps skal ikke levere et økonomisk overskud,« siger Heino Knudsen.

Etableringen af det nye vikarkorps betyder også, at Region Sjælland stopper med at anvende vikarer fra eksterne, private vikarbureauer fra den 1. oktober 2019.

Regionen vil følge situationen tæt i overgangsfasen, så der ikke på nogen måde opstår risiko for patientsikkerheden.

Rekruttering af vikarer er i fuld gang, forklarer Camilla Pedersen, som er leder af det nye vikarkorps i Region Sjælland.

»De første vikarer er ved at blive ansat, og vi forventer at ansætte flere hundrede i løbet af august og september,« siger lederen af det nye vikarkorps og fortsætter:

»Som vikar i Region Sjællands vikarkorps vil man mærke, at man er en del af en arbejdsplads med kollegaer og ledere, som man kender. Det er også meget glædeligt, at vi allerede nu ser flere ansøgninger til vores faste stillinger, hvilket også er en vigtig målsætning for vores indsats med et nyt vikarkorps.«

Øverst: Slagelse Sygehus (arkiv). (Foto: Region Sjælland). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.