Mere fokus på børn og unge i den nye kulturstrategi

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Slagelse.News – »Vi tror, at kulturtilbuddene til de unge bliver bedre, hvis de selv er med til at skabe dem. Det kan vi ikke på samme måde med de små børn, som har andre behov,« siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget har godkendt en ny Kulturstrategi, som har endnu mere fokus på især børn og unge. Samtidig har udvalget bevilget penge til Kulturbussen og børneteater. Det skriver Slagelse Kommune.

Fremover skal børn og unge adskilles som målgrupper

Der kommer mere fokus på både børn og unge i kulturlivet. På sit seneste møde behandlede Kultur- og Fritidsudvalget en ny Kulturstrategi, hvor kulturtilbud til børn og unge er to af seks temaer.

»Kunst- og kulturoplevelser er med til at udvikle dannede mennesker. Derfor vil vi gerne give børn og unge gode oplevelse med kunst og kultur. Det er med til at udvikle dem til kompetente medborgere, som aktivt kan deltage i vores demokrati og foreningsliv,« siger medlem af Kultur- og Fritidsudvalget Ebbe Jens Ahlgren (V).

Udvalget tog allerede på mødet de første skridt i at føre den nye strategi ud i livet. Udvalget bevilgede nemlig også penge til, at der indgås en ny aftale om børneteater til børnene i kommunens institutioner

Samtidig afsatte udvalget også penge, så succesen med Kulturbussen kan fortsætte. Den kører eleverne i de ældste klasser på besøg på museer og kulturinstitutioner.

I den tidligere Kulturstrategi arbejdede man med børn og unge som en samlet målgruppe. Men i den nye strategi har man skilt de to grupper ad i erkendelse af, at der er stor forskel på at være barn og være ung.

De unge skal være mere involveret i udviklingen af kulturen

Målet er, at børnene skal have mulighed for at eksperimentere med kunst og kultur, mens de unge skal have mulighed for at skabe lige præcis det kulturliv, de har lyst til.

»Vi vil meget gerne have engageret de unge i udviklingen af kulturen. Vi tror, at kulturtilbuddene til de unge bliver bedre, hvis de selv er med til at skabe dem. Det kan vi ikke på samme måde med de små børn, som har andre behov. Derfor giver det god mening at arbejde med de to målgrupper hver for sig,« siger Jørgen Andersen (S), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Næste skridt i arbejdet med den nye Kulturstrategi bliver taget til oktober, hvor udvalget skal behandle et oplæg til ungekulturindsats.

Udover børn og unge har den reviderede strategi også fokus på at skabe kulturelle arrangementer med lokalt særpræg, få kultur ud i det offentlige rum og at styrke både de frivillige kræfter og det professionelle kulturliv.

Øverst: Pressefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.