Fyraftensmøde i Korsør Hospice Støtteforening

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Blandt tilhørerne var der stor forbløffelse over, at Region Sjælland mener, at små 42 regionale hospicepladser skulle være tilstrækkeligt til at servicere 800.000 borgere.

Sent mandag eftermiddag dannede et velbesøgt fyraftensmøde i Korsør Hospice Støtteforening ramme om en videbegærlig, engageret og spørgelysten medlemsskare.

Et hospice på kanten af Storebælt tæt på bymidten

Formanden for Korsør Hospice Støtteforening, Niels Jørgensen, indledte med en kort historisk udredning om baggrunden for ideen til et Hospice i Korsør på det smukke Korsør Gamle Sygehus.

Og hvad ville give mere mening end oprettelsen af et hospice – i en bygning, hvor mange korsoranere er kommet til verden, og som ligger på kanten af Storebælt med kort afstand til Korsør bymidte.

Det konservative folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel fandt derfor 6.8 millioner kroner, som endnu ikke var afsat på finansloven i efteråret 2018. Disse penge er med til at gøre et hospice i Korsør mere opnåeligt.

Læs også: Korsør Hospice skal være et “fagligt fyrtårn”.

En tværpolitisk arbejdsgruppe blev hurtigt nedsat, og den 10. april 2019 blev Korsør Hospice Støtteforening stiftet under overværelse af næsten 200 borgere i Korsør Kulturhus.

Et levende og aktivt behandlingscenter i nærområdet

Næstformanden, Bent Enig, der er speciallæge i onkologi og har stået i spidsen for to hospice og et palliativt team på Fyn og i Jylland, forklarede herefter om den særlige vision for det kommende Korsør Hospice.

Visionen for Korsør Hospice:

  • Skal være i nærmiljøet, så pårørende har mulighed for at besøge den døende dagligt.
  • Skal være center for teoretisk og praktisk undervisning i palliation.
  • Skal have plads til at vurdere nogle af kommunens patienter med henblik på tidlig diagnostik og iværksættelse af relevant palliation.
  • Skal have en udgående funktion i samarbejde med regionens palliative teams.
  • Skal koordinere den nære palliation med den regionale.
  • Skal være et levende og aktivt behandlingscenter i nærområdet.

Flere støttemedlemmer – men nej fra region og kommune

I dag tæller Korsør Hospice Støtteforening cirka 200 medlemmer, og bestyrelsen holder bestyrelsesmøde hver måned og efter behov.

Derudover deltager bestyrelsen i blandt andet Korsør Maritime dage og Skt. Michaels Nat i Slagelse. Den uddeler også hvervebrochurer på gader og stræder i Korsør, Slagelse og Skælskør samt laver husstandsomdelinger i Vemmelev og andre byer i Slagelse Kommune.

Små dryp, der hver gang bliver belønnet med flere støttemedlemmer.

Læs også: Regionen: Ikke nødvendigt med hospice i Korsør.

Men Region Sjælland siger nej til at oprette flere hospicepladser ud over regionens små 42 pladser til en befolkning på 800.000. Dog er regionen interesseret i det nære sundhedsvæsen.

Slagelse Kommune ønsker derimod et samarbejde med et Korsør Hospice og oprettelse af tolv restitutionspladser, hvis budgettet engang kan strækkes til det.

Flere deltagere var forbløffede over Region Sjælland

Der var stor forbavselse og forbløffelse blandt tilhørerne over, at Region Sjælland mener, at 42 regionale hospicepladser er tilstrækkeligt til at servicere 800.000 borgere.

»Der bør være råd til den omsorgsfulde hospicepleje, når en hospiceplads kan fås for cirka 40 procent af, hvad indlæggelse koster på et sygehus,« indskød en deltager.

Samtidig forstod mange af tilhørerne slet ikke, hvorfor de afsatte 6.8 millioner kroner på finansloven ikke er kommet i arbejde for at skabe et hospice i Korsør. Men det kan jo kun sættes i gang af politikerne i Slagelse Kommune og Region Sjælland.

Artiklen fortsætter efter billedet.

Der var enighed om, at de færreste kan overskue at skulle rejse over længere afstande i en vanskelig periode, hvor man må se i øjnene at skulle miste et nært familiemedlem.

Byrådsmedlem i Slagelse Kommune og bestyrelsesmedlem Jørn-Ole Didriksen (V) foreslog herefter at sætte Korsør Hospice på folkeaktier.

»Skulle vi ikke sætte Korsør Hospice på folkeaktier, så politikerne kan forstå, at der er folkelig opbakning bag et hospice i Korsør,« sagde Jørn-Ole Didriksen.

Deltag i kampen for Korsør Hospice – et hospice i nærområdet. Bliv medlem af Korsør Hospice Støtteforening ved at skrive til MobilePay på 995402 med oplysninger om navn og e-mailadresse. Det koster 150 kr. pr. person. Følg med på: Facebook og korsor-hospice.dk.

Øverst: Pensioneret speciallæge i onkolog, Bent Enig, er bestyrelsesmedlem i støtteforeningen. (Privatfoto: Korsør Hospice Støtteforening). PM/JK/RK/red.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.