Korsør Hospice skal være et “fagligt fyrtårn”

(Artiklen er udgivet for omkring 5 år siden). 

Korsor.News – Apoteker Peder Harboe: »For både Korsør by og Slagelse Kommune er der fremtid i et hospice.« Han mener, at Korsør Hospice skal være et “fagligt fyrtårn”.

Apoteker Peder Harboe fra Korsør Apotek og medlem af arbejdsgruppen ser flere muligheder for både Korsør by og Slagelse Kommune.

»For både Korsør by og Slagelse Kommune er der fremtid i et hospice. Først og fremmest vil det give tryghed for både de borgere, der bliver indlagt med en uhelbredelig sygdom – og for de pårørende, der sammen med den syge kan få mest mulig tid sammen uden at skulle bekymre sig om pasning og pleje,« siger Peder Harboe og fortsætter:

»Dernæst vil Hospice forhåbentlig også blive et “fagligt fyrtårn”, hvor mange forskelle sundhedsprofessioner kan få kompetent efteruddannelse i pasning og pleje af uhelbredelig syge. Det, der også kaldes palliativ pleje. De fleste, der ønsker at dø i eget hjem i stedet for at dø på hospice, har brug for hjælp af medarbejdere fra hjemmepleje, lokale læger og sygehuse. Det kræver faglig opdateret viden, som Korsør Hospice kan levere i form af kurser og praktikforløb.«

Han ser også en fremtid i at få en ny arbejdsplads til Korsør, der kræver dygtige og engagerede medarbejdere. Han mener, at det vil være positivt for de øvrige arbejdspladser i byen og kommunen, der beskæftiger sundhedsfaglige medarbejdere.

»Nye arbejdspladser giver nye beboere – og nye beboere i byen giver mere liv i byen – både i butikker, foreninger og andre steder,« forklarer Peder Harboe.

Arbejdsgruppen er blevet udvidet med tre læger

Frem mod den stiftende generalforsamling den 10. april 2019 for Korsør Hospice Støtteforening er arbejdet intensiveret i arbejdsgruppen, der står bag Korsør Hospice Støtteforening.

Arbejdsgruppen er netop blevet udvidet med tre læger. Det er pensioneret praktiserende læge Poul Erik Elkjær Andersen fra Lægernes Hus i Norvangen i Korsør, praktiserende læge Annette Stærke også fra Lægernes Hus i Norvangen i Korsør og pensioneret speciallæge Bent Enig.

Mange har behov for hjælp til psykiske og fysiske gener

Bent Enig har som onkolog (kræftbehandling) interesseret sig for palliation (lindrende behandling) og har været ansat på Hospice i Vejle. Han har også stået for opbygning af Palliativt Team Fyn og Hospice Fyn.

»Når en person nærmer sig livets afslutning opstår mange tanker – både for den døende og for de pårørende. De kan være af psykisk natur. For eksempel angst, vrede, sorg eller depression. Der kan være fysiske gener som smerter og træthed. Sociale spekulationer om arbejde og økonomi. Religiøse eller eksistentielle spekulationer som for eksempel skyldfølelse, meningsløshed eller ensomhed,« siger speciallæge Bent Enig, og fortsætter:

»Mange har derfor behov for hjælp. I de fleste tilfælde er forløbet roligt og fredeligt med hjælp fra primærsektoren. Det vil sige fra den praktiserende læge, hjemmesygeplejerske, hjemmehjælper og eventuel indlæggelse på en af de almindelige sygehusafdelinger.«

Speciallæge Bent Enig vil sammen med læge Lars Clausen, der har været ansat på både Svanevig Hospice (Lolland) og Hospicegården Filadelfia (Dianalund), og som har deltaget i arbejdsgruppen siden starten, bidrage til, at Korsør Hospice Støtteforening kan basere sit arbejde på kapaciteter med stor lægefaglig baggrund og viden om terminalt syge patienter.

Et hospiceophold skaber tryghed for syge og pårørende

Et hospiceophold er gratis og er for terminalt syge personer uden mulighed for yderligere helbredende behandling. Man skal visiteres til et hospiceophold, og den praktiserende læge bistår patienterne.

At kunne byde sine borgere på et hospiceophold skaber tryghed – en tryghed, som måske ikke længere kan findes i eget hjem. Et hospiceophold, hvor patienten stabiliseres, kan også give en opblomstring, så patienten får mere energi og endda i nogle tilfælde kan vende tilbage til eget hjem.

En af Bent Enigs kongstanker er i øvrigt tilkobling af en uddannelses- og undervisningsfunktion til Korsør Hospice for at styrke lindrende behandling i Korsør Hospices optageområde. Der kunne for eksempel oprettes en form for rotationsstilling til hjemmesygeplejersker i samarbejde med kommunen.

Korsør Hospice Støtteforenings arbejdsgruppe ønsker at skabe et hospice for terminalt syge borgere, der har brug for lindrende behandling, og hvor patientens familie kan være sammen med den syge under fredelige forhold.

»Korsør Hospice vil ikke kun skabe tryghed for byens og Kommunens egne borgere, men også for Regionen og medborgere udenfor. For i Danmark har vi frit hospicevalg. Og Korsør er rent trafikalt et smørhul for hele Danmark – både for bus- og togdrift samt for de selvkørende, og dermed gøres det mere tilgængeligt for syge at få besøg af pårørende, så den gode afsked kan tages i rolige omgivelser med total omsorg,« siger projektleder Jane Kjølbye fra arbejdsgruppen.

Du kan følge med på Facebook: Korsør Hospice Initiativgruppe.

Hjælp fra Christiansborg til renovering af Korsør Sygehus

Der er afsat 6,8 millioner kroner til renovering af det gamle Korsør Sygehus og til startdrift i årene 2019-2022 på finansloven. Folketingsmedlem Brigitte Klintskov Jerkel (K) sørgede for bevillingen til et hospice i Korsør.

»På finansloven 2019 fik jeg afsat 6,8 millioner kroner til et hospice i Korsør. Vi mangler et hospice i Korsør, så man kan tage en værdig afsked med livet sammen med familien i trygge rammer,« skriver Brigitte Klintskov Jerkel på Facebook.

I begyndelsen af måneden besøgte Brigitte Klintskov Jerkel det gamle sygehus sammen med arbejdsgruppen. Ejeren af sygehuset er Peter Evang fra Ringsted.

Læs også: Korsør Hospice indkalder til generalforsamling.

Øverst: Besøg på det gamle sygehus i Korsør. Fra venstre mod højre: Jørn-Ole Didriksen, detailchef og byrådsmedlem (V), Brigitte Klintskov Jerkel, folketingsmedlem (K), projektleder Jane Kjølbye, cand.mag., redaktør og forfatter, Markvard Hovmøller, pensioneret skoleinspektør og tidligere byrådsmedlem, Lykke Wester, sognepræst ved Skt. Povls Kirke, Peder Harboe, apoteker hos Korsør Apotek, Jim Stjerne Hansen, selvstændig erhvervsdrivende (rådgivning og service for byggebranchen), Niels Jørgensen, initiativtager og tidligere byrådsmedlem (K), Poul Erik Elkjær Andersen, pensioneret læge, Heidi Ambrass, lægesekretær på palliativ enhed på Hvidovre Hospital, og Lars Clausen, pensioneret ledende overlæge. Egon Bo, regionsrådsmedlem (LA), Annette Stærke, praktiserende læge og Bent Enig, pensioneret speciallæge, kunne ikke deltage. (Foto: Pressefoto). RK.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.