Den socialøkonomiske cafe Sumak i Korsør får 475.000 kroner

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 10 måneder siden.

Ni projekter i hele landet får samlet 14,3 millioner kroner til at udbrede gode erfaringer med at ansætte udsatte borgere. Den socialøkonomisk cafe “Sumak” på Motalavej modtager 475.000 kroner.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udvalgt ni projekter, som over det næste halvandet år får i alt 14,3 millioner kroner til at udbrede deres sociale ansvar og gode erfaringer med at ansætte udsatte borgere.

En af modtagerne er den socialøkonomisk virksomhed “Sumak” i Korsør. Det er en cafe, som ligger i Kvarterhuset på Motalavej, og den modtager 475.000 kroner.

Pengene skal bruges til at videreudvikle den metode, som cafeen anvender i dag og derigennem at sikre, at flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kommer i beskæftigelse. Projektet skal endvidere etablere et netværk mellem lokale virksomheder. Målet er at få 21 kvinder i ordinær beskæftigelse.

Sumak er en cafe og cateringvirksomhed, som producerer mad, der er inspireret af mange forskellige verdensdele, men også af vores egen mormors madkultur. Maden bliver lavet fra bunden med gode råvarer og med masser af kærlige hænder.

Projekterne har fokus på at få udsatte ledige i beskæftigelse

De udvalgte projekter har fokus på at hjælpe udsatte ledige i beskæftigelse samt at udbrede projekternes aktiviteter, indsatsmodeller og erfaringer, så flere danske virksomheder kan blive inspireret til at arbejde med social ansvarlighed.

»Det går godt i Danmark, og det er vigtigt, at vi udnytter de gode tider til at få endnu flere til at være en del af det arbejdende fællesskab. Her er der tale om en gruppe borgere, der generelt har svært ved at få job, så jeg glæder mig til at se, hvordan de forskellige projekter lykkes med at få dem tættere på arbejdsmarkedet,« siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

I satspuljeaftalen for 2018 blev der i alt afsat 45 millioner kroner til indsatsen “Udbredelse af virksomheders sociale ansvar” i årene 2018-2021. I efteråret 2019 udmeldes de resterende 30 millioner kroner for perioden 2020-2021.

Find åbningstider og lækre menuer på: sumak.dk

Læs om opstart af socialøkonomisk virksomhed på: slagelse.dk


Arkivfoto: Sumak / Facebook

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.