Forbud mod vandscootere ved Stillinge, Kongsmark og Kelstrup

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 4 år siden.

Bemærk, at der er forbud mod vandscootere i Musholm Bugt ud for Stillinge Strand, Kongsmark Strand og Kelstrup Strand ved Kirke Stillinge i Slagelse Kommune. Derudover er der regler for vandscootere alle steder i Danmark.

Det er skægt at sejle på vandscooter og jetski, men det er ikke alle, som deler denne begejstring. Dels spreder de larm, og dels skaber de bølgesprøjt.

Der er regler for vandscootere og jetski, og dertil kommer de lokale sejladsbestemmelser:

  • Du skal som fører medbringe dit vandscooterbevis
  • Sejl ikke nærmere kysten end 300 meter
  • Der skal være rednings- eller svømmevest til alle
  • Søvejsreglerne gælder også for vandscootere
  • Maksimalt 0,5 promille i blodet
  • Medbring dokumentation for gyldig forsikring
  • Overhold de lokale sejladsbestemmelser.

Læs mere på: soefartsstyrelsen.dk

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politikreds har sit eget regelsæt, som blandt andet dækker Slagelse Kommune.

Der står blandt andet i reglement for sejlads med vandscootere og jetski:

  • “Ved Musholm Bugt ud for Stillinge Strand, Kongsmark Strand og Kelstrup Strand mellem strandnummeringspæl nr. 944 i nord til strandnummereringspæl nr. 922 i syd er der forbud mod al sejlads i en afstand af 150 meter fra kysten eller indenfor det afmærkede område. Ind- og udsejling fra kysten i en vinkelret linje og under iagttagelse af de i § 2 og § 3 nævnte forholdsregler er tilladt.”

Derudover er der en hel række andre regler, som man skal sætte sig ind i.

Læs det lokale reglement på: politi.dk

»Lad os tage hensyn til hinanden derude i vandkantsdanmark, så det er lige sjovt for alle at være på stranden og i vandet,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi på Facebook.


Grafik: Pixabay

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.