Atomdrevet russisk ubåd sejlede gennem Storebælt

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Korsor.News – Torsdag formiddag sejlede en atomdrevet russisk ubåd under Storebæltsbroen. Den er sammen med en række andre russiske fartøjer på vej til deres årlige flådeparade.

Russiske skibe og en atomdrevet ubåd har sejlet igennem Storebælt og Øresund. De russiske fartøjer er på vej til en stor russisk flådeparade ud for Sankt Petersborg. Det skriver Forsvarskommandoen i en pressemeddelelse.

Fartøjerne sejler fra det nordlige Rusland til Sankt Petersborg

Rusland holder hvert år i slutningen af juli en stor flådeparade ud for Sankt Petersborg.

Derfor sejler russiske militærfartøjer i tiden op til paraden gennem dansk farvand, når de skal fra det nordlige Rusland til Flådens Dag i Sankt Petersborg.

TV2 Øst skriver, at den russiske ubåd sejlede gennem Storebælt torsdag formiddag.

Læs også: Russiske militærfartøjer under Storebæltsbroen (9. juli 2019).

Læs også: Atomdrevet ubåd passerer Storebæltsbroen (4. august 2018).

I år er det blandt andet en russisk ubåd af Oscar-klassen, nogle korvetter og fregatter, der har passeret igennem dansk farvand.

Russiske fartøjer sejler til flådeparade i Østersøen hvert år

Hvis skibene sejler enkeltvis gennem danske farvande, har de ikke pligt til at melde deres gennemsejling til Danmark. Men hvis tre eller flere skibe sejler sammen, skal de varsle deres gennemsejling til de danske myndigheder.

Skibe eller ubåde, der gennemsejler dansk område, skal sejle i det ydre territorialfarvand, og ubåde skal under passage sejle i overfladen. Passage skal foregå uden afbrydelse og behørigt hurtigt (kun ophold som led i almindelig sejlads er tilladt for eksempel ombordtagning af lods).

»Det er nærmest fast tradition, at russiske skibe og ubåde sejler gennem dansk farvand for at komme til flådeparaden i Østersøen. Og så længe de holder sig indenfor havretkonventionens regler, så er de i deres gode ret til at sejle her,« siger chefen for Søværnskommandoens Nationale Maritime Operationscenter, Per Ring Henriksen.

Alle gennemsejlende statsskibe bliver fulgt tæt af Forsvaret

Når fremmede statsskibe passerer dansk farvand, er det normal procedure, at Forsvaret følger opmærksomt med.

Artiklen fortsætter under billedet.

FLVFOT-MH Russisk fartøj “Admiral Kulakov” på vej gennem dansk farvand. (Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste / Forsvarskommandoen).

»En af vores hovedopgaver er at overvåge de danske farvande, og vi følger normalt andre statsskibes færden enten på radar eller ved fysisk at sende skibe eller helikoptere af sted, for at følge dem på vej,« siger Per Ring Henriksen og fortsætter:

»Det beror på en vurdering i hvert tilfælde, om et fremmed statsskib er af særlig interesse og dermed skal følges gennem dansk farvand. Generelt gælder det, at alle orlogsfartøjer fra ikke-NATO-lande har særlig interesse.«

Retten til gennemsejling af de danske farvande er omfattet af havretskonventionen (UNCLOS). Den giver andre staters skibe ret til uskadelig passage af danske farvande (UNCLOS artikel 17).

Øverst: Russisk ubåd af Oscar-klassen i Skagerrak. (Foto: Air Transport Wing / Forsvarskommandoen). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.