11 tiltag igangsættes på plejecentret Quistgården

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Korsor.News – »Der skal tages hånd om de udfordringer, som beskrives i redegørelsen (om plejecentret Quistgården, red.). Borgerne skal kunne føle sig trygge, når de er i vores hænder. Derfor er jeg tilfreds med, at der nu igangsættes en række tiltag, så vi kan få rettet op på forholdene, og det har jeg fuld tillid til vil ske,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

Redegørelsen om forholdene på plejecentret Quistgården på Møllebjergvej i Korsør Sydby, som er bestilt af politikerne i Slagelse byråd, er nu klar. På baggrund af redegørelsen igangsættes 11 tiltag, som skal forbedre forholdene på plejecentret. Det skriver Slagelse Kommune i en pressemeddelelse.

Ikke er muligt at dokumentere antallet af bade

Medarbejdere og pårørende oplever en meget travl hverdag, hvor det kan være svært at nå alt, og derfor er der behov for tiltag for at sikre, at medarbejderne når den nødvendige pleje af borgerne. Det fremgår af redegørelsen om forholdene på plejecentret Quistgården i Korsør.

Redegørelsen viser også, at beskrivelsen af et omtalt skema, som skulle indikere, at borgere ikke havde modtaget bad over en periode på 11 uger, ikke er genkendelig for hverken medarbejdere eller ledelse, står der i pressemeddelelsen.

En medarbejder har angiveligt fortalt, at hun har sat minusser som en registrering af, at ugen er gået, og at det ikke er en registrering af, at borgerne ikke har været i bad. Der kan heller ikke findes dokumentation for det i borgernes elektroniske journal, hvor kun afvigelser fra det planlagte skal føres. Redegørelsen konkluderer derfor, at det ikke er muligt at skabe et reelt billede af udførte bade.

»Systemet her har fejlet. Man har skåret ind til benet«

Det fremgår dog af adskillige udtalelser fra pårørende og medarbejdere med flere, at der er andre opfattelser af omsorgen og hygiejnen på Quistgården.

Flere pårørende og en tidligere medarbejder har bekræftet til blandt andet TV 2 Øst, at hygiejneforholdene på plejehjemmet var dybt kritisable. Ældresagen og Fagforbundet FOA har også været ude med kritik af besparelserne i kommune.

»Systemet her har fejlet. Man har skåret ind til benet. Man har faktisk måske også skåret så dybt, at man har savet benet over,« sagde Jørn Thor Nielsen, der er næstformand hos FOA Vestsjælland, til TV 2 Øst tidligere på ugen.

På baggrund af redegørelsen, der blev færdig efter disse udtalelser, bliver der nu iværksat 11 tiltag, hvor der på forskellig vis skal arbejdes med at tilpasse kultur og arbejdsgange til et lavere budget end tidligere. Det drejer sig blandt andet om at indføre nye strukturer, som kan hjælpe med at få hverdagen til at hænge bedre sammen. Der bliver blandt andet tilknyttet en ekstra sygeplejerske og kommunens demensvejleder i en periode.

Borgmesteren er tilfreds med de planlagte tiltag

Redegørelsen viser, at der på Quistgården er 7-11 medarbejdere på arbejde i dagtimerne plus en koordinator, som kan træde til under spidsbelastning. Aktuelt er der 21 borgere på Quistgården, som har plads til i alt 24 borgere.

»Redegørelsen viser, at medarbejderne har travlt, og at der behov for, at vi bliver bedre til at planlægge arbejdet. Derfor sætter vi nu gang i en række tiltag, som skal forbedre forholdene for både borgere, pårørende og medarbejdere på Quistgården, og jeg håber, at medarbejderne nu får ro til det,« siger Therese Gjerde Corfix, der er konstitueret chef for Sundhed og Ældre.

Redegørelsen om forholdene på Quistgården er bestilt af Slagelse Byråd og udarbejdet af Center for Sundhed og Ældre. Borgmester Knud Vincents (V) er tilfreds med, at forholdene nu er blevet belyst, så der kan igangsættes tiltag på et oplyst grundlag.

»Der skal tages hånd om de udfordringer, som beskrives i redegørelsen. Borgerne skal kunne føle sig trygge, når de er i vores hænder. Derfor er jeg tilfreds med, at der nu igangsættes en række tiltag, så vi kan få rettet op på forholdene, og det har jeg fuld tillid til vil ske,« siger borgmester Knud Vincents (V).

Læs redegørelsen og handleplanen på: slagelse.dk

Øverst: Plejecentret Quistgården på Møllebjergvej 12 i Korsør Sydby. (Foto: Skærmbillede Google Earth Pro). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.