Specialskoleelever får også valg- og stemmeret

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Beslutningen betyder, at der nu bliver gjort plads til elevrepræsentanter i skolebestyrelserne på Rosenkilde Skole, Slagelse Heldagsskole, Klostermarken og Storebæltskolen. Samtidig blev det slået fast, at der også skal være elevrepræsentation på Omø Skole,« siger Christopher Trung.

Elever på specialskoler i Slagelse Kommune kan nu få chancen for at få demokratisk medindflydelse på deres hverdag i skolen, ligesom elever på almene folkeskoler har.

Det besluttede byrådet på sit sidste møde som følge af et initiativ fra Det Konservative Folkeparti. Det oplyser vælgerforeningen i en pressemeddelelse.

Mulighed for to elevrepræsentanter i skolebestyrelsen

I Slagelse Kommune er det nu blevet slået fast, at der er og skal være mulighed for to elevrepræsentanter i skolebestyrelserne på kommunens specialskoler, præcis som det står i loven.

Det har ellers ikke tidligere været en mulighed, som det fremgår af udkastet til styrelsesvedtægten for skolevæsenet i kommunen. Her fremgik det, at der for kommunens fire offentlige specialskoler ikke var mulighed for elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Men det bliver nu korrigeret.

Opbakningen til forslaget glæder byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti.

»Beslutningen betyder, at der nu bliver gjort plads til elevrepræsentanter i skolebestyrelserne på Rosenkilde Skole, Slagelse Heldagsskole, Klostermarken og Storebæltskolen. Samtidig blev det slået fast, at der også skal være elevrepræsentation på Omø Skole, som det står i loven,« siger Christopher Trung.

Omø Skole er ikke en specialskole, men ud fra styrelsesvedtægten for Slagelse Kommunes skolevæsen var der heller ikke mulighed for elevrepræsentanter på Omø Skole, og derfor er det nu også blevet rettet.

Forbereder eleverne til medansvar, rettigheder og pligter

»Et af formålene med folkeskolen er at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Derfor er det naturligvis vigtigt, at skoleelever med handicap ikke på forhånd fratages muligheden for at deltage i elevdemokratiet og valget af elevrepræsentanter til skolebestyrelsen,« svarer Christopher Trung til spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt med mulighed for elevrepræsentation i skolebestyrelserne.

Christopher Trung understreger at der ikke vil være nogen elever der mod deres vilje bliver udpeget til skolebestyrelsen:

»Elevrepræsentanterne skal vælges af og blandt eleverne, og hvis der ikke er nogen elever der kan og vil påtage sig opgaven, så er der selvfølgelig mulighed for at fravige kravet om elevrepræsentanter. Men eleverne har krav på at få chancen, ligesom deres jævnaldrende på de almene folkeskoler.«

Der er gode erfaringer fra andre kommuner

I andre kommuner har de gode erfaringer med at inkludere elevrepræsentanter i skolebestyrelsen på specialskoler, sådan som det også er påkrævet i loven. Et eksempel er specialskolen Kathøj-Svallerup skole i Kalundborg:

»Her på Kathøj-Svallerup skole i Kalundborg har vi stor glæde af vores elevrepræsentanter, der bidrager med et elevperspektiv, der i høj grad er med til at kvalificere vores beslutninger. Det er vigtigt at eleverne har chancen for reel medindflydelse og reel mulighed for at deltage i den demokratiske samtale, for at det skal give mening. Derfor er det ikke nok med bare at have et elevråd, hvis ikke man også tør lade eleverne have en reel stemme i skolebestyrelsen, « siger Susanne Kongsbach, der er formand for skolebestyrelsen på specialskolen Kathøj-Svallerup skole.

Lokal skolebestyrelsesformand hilser ændring velkommen

På specialskolen Rosenkilde Skole i Slagelse bliver tiltaget modtaget med begejstring fra skolebestyrelsesformand Maria Ringsmose:

»Jeg har ikke været opmærksom på ordlyden i henholdsvis lovgivningen og i den kommunale styrelsesvedtægt. Vi har for tiden en åben dialog med fastsatte punkter fra og til elevrådet, som bæres videre af en medarbejderrepræsentant. Men vi vil nu få beskrevet, hvordan vi helt konkret gør fremover, så vi formelt sikrer elevernes deltagelsesmuligheder i skolebestyrelsen ud fra elevernes ønsker,« siger Maria Ringsmose.

Det fremgår i folkeskolelovens § 42, at der skal vælges mindst to elevrepræsentanter på hver folkeskole til skolebestyrelsen. En specialskole tæller også som en folkeskole. Privat- og friskoler er dog undtaget fra folkeskolelovens § 42, men der er intet til at forhindre for, at de også giver mulighed for elevrepræsentanter i skolebestyrelsen. Kun i særlige tilfælde kan man fravige reglen om elevrepræsentanter på specialskoler, men det er kun hvis man eksempelvis har forsøgt at finde elever til posterne uden held.

Øverst: Byrådsmedlem Christopher Trung fra Det Konservative Folkeparti. (Privatfoto). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.