Regler for Sankt Hans-bål på offentlige områder

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 9 måneder siden.

Afbrænding af Sankt Hans-bål kræver ikke tilladelse og skal heller ikke anmeldes. Dog kan Beredskabet udstede afbrændingsforbud. Større arrangementer skal reserveres. Pas på dyrene og husk oprydningen.

Afbrænding af Sankt Hans-bål den 23. juni 2018 kræver ikke tilladelse fra Beredskabet i Slagelse Kommune og skal heller ikke anmeldes til kommunen. Dog kan Beredskabet udstede afbrændingsforbud, såfremt vejrforholdene såsom tørke gør det særlig farligt.

Bål er hyggeligt men pas på dyrene og husk oprydning

Snart samles unge og gamle omkring årets sankthansbål. Det er en gammel tradition, som de fleste forbinder med noget rart og hyggeligt. I Korsør er der for eksempel tradition for at tænde bål langs standene.

For at sikre, at alle får en god oplevelse, har Slagelse Kommune og Beredskabet samlet nogle gode råd og regler. For at undgå brand skal du følge Beredskabets regler. Det betyder, at der skal være mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag.

»Sankthansaften er som regel en travl aften for os, og vi opfordrer alle til at følge de anvisninger, der står på vores hjemmeside,« siger beredskabsinspektør Henrik Bendix Vibits.

Beredskabets hjemmeside: slagelse.dk/beredskab

Et sankthansbål skal bestå af rent, tørt træ eller haveaffald. Det er forbudt at brænde træ, som er malet eller trykimprægneret. Byggeaffald, paller og lignende er heller ikke tilladt, da det kan skade miljøet og udvikle sundhedsskadelig røg.

Pindsvin, fugle og andre dyr elsker at bo i en bunke afklippede grene. Derfor bør du flytte bålet nogle meter på selve dagen.

Når gløderne er brændt helt ud, skal resterne efter bålet fjernes. Ansvaret ligger hos dem, der har etableret sankthansbålet. I Slagelse Kommunes Entreprenørservice beder entreprenørchef Peter Johansen om en hjælpende hånd.

»Vi bruger desværre en del tid på at rydde op efter sankthansarrangementer, som ingen tager ejerskab til. Der er tale om private arrangementer, så det er ærgerligt, at kommunekassens penge skal bruges på den opgave. Vi vil hellere bruge vores tid på det, der kommer alle til gode,« siger Peter Johansen.

Reglen om, at I skal rydde op efter dig selv, gælder også på stranden.

Reservér gerne området til større arrangementer

Planlægger I at holde et større Sankt Hans-arrangement på et af kommunens arealer, skal I i god tid reservere det. På den måde sikrer I, at andre ikke lægger beslag på arealet.

Kommunens hjemmeside om: Lån og leje af grønne arealer

Kort om reglerne for Sankt Hans-bål:

  • Mindst 30 meter til den nærmeste bygning med hårdt tag og mindst 200 meter til bygninger med stråtag
  • Bålet skal bestå af rent, tørt træ eller haveaffald
  • Flyt bålet på selve dagen, så små dyr ikke bliver fanget i flammerne
  • Du har pligt til selv at rydde op, hvis du har lavet et Sankt Hansarrangement
  • Større arrangementer skal anmeldes til kommunen i god tid

Læs også: Brandrisiko i børnenes grundlovsferie


Arkivfoto: Slagelse Kommune

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.