Slagelse Kommune genåbner skoler og dagtilbud

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Skoler og dagtilbud åbner så vidt muligt onsdag den 15. april, men lokale forhold kan skubbe åbningen til de efterfølgende dage. Dog senest til mandag den 20. april.

Børne- og Ungeudvalget vedtog i dag fredag en plan for, hvordan genåbningen af skoler og dagtilbud skal foregå i Slagelse Kommune.

Førsteprioriteten er, at de sundhedsfaglige retningslinjer bliver overholdt. Det betyder, at alle skoler og institutioner ikke åbner på den samme dato. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Skoler og dagtilbud åbner fra den 15. til den 20. april

Regeringens udmelding om, at 0.-5. klasserne skal tilbage i klasselokalerne snarest muligt fra den 15. april er nu tæt på udmøntning i Slagelse Kommune.

Åbningen af kommunens institutioner vil ske hurtigst muligt med den nødvendige hensyntagen til de vilkår, som de enkelte institutioner er underlagt.

Læs også: Planen for den gradvise åbning af Danmark.

Det betyder, at skoler og dagtilbud så vidt muligt åbner onsdag den 15. april 2020, men at lokale forhold kan skubbe åbningen til de efterfølgende dage – dog senest mandag den 20. april.

»Vi skal lytte til ledere, medarbejdere og forældre og planlægge genåbningen i respekt for de forskelle institutionerne har i blandt andet størrelse, beliggenhed og personalegruppernes sammensætning,« siger Helle Blak (SF), der er udvalgsformand for Børne- og Ungeudvalget, og fortsætter:

»Derfor vil der være forskel på, hvornår lederne vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at genåbne de enkelte dagtilbud og skoler, og hvilke rammer og vilkår det sker under.«

Genåbningen bliver ikke under de vanlige betingelser

Når skoler og dagtilbud genåbner, bliver det ikke under de vanlige betingelser. Der vil være fokus på hygiejne og på at minimere smitterisiko ved at samle børn i mindre grupper.

Der vil også være lokale begrænsninger på de enkelte institutioner, for eksempel i åbningstid, maksimalt antal børn og differentieret fremmøde. De lokale institutioner får central understøttelse til rengøring og udeaktiviteter.

Læs også: Movias busser følger almindelig køreplan efter Påske.

»Det her er en uvant situation, og vi må finde pragmatiske løsninger sammen med de dygtige medarbejdere og ledere, så vi får fundet de bedste mulige løsninger i en svær situation,« siger Unnie Oldenburg (S), som er medlem af Børne- og Ungeudvalget.

»Vi er optaget af børnenes og forældrenes tryghed, og ikke mindst medarbejdernes sikkerhed. Det er vigtigt, at vi får børnene trygt i skole, og dækker børn og forældres behov bedst muligt,« supplerer Helle Jacobsen (V), som også er medlem af Børne- og Ungeudvalget.

Forældre får konkret information på Aula og Tabulex

På Aula og Tabulex vil forældre få konkrete informationer om, hvordan rammerne bliver på de enkelte skoler og dagtilbud.

»Når børnene vender tilbage til skoler og dagtilbud, bliver det under andre vilkår end dem, som forældre og børn kender. Jeg håber, at alle forældre vil vise hensyn til vores medarbejdere, som gør deres bedste under de vilkår, de er underlagt,« siger Lis Tribler (S), som ligeledes er udvalgsmedlem i Børne- og Ungeudvalget.

»Vi skal lytte til både forældre, ledere og medarbejdere, så både børn og voksne føler sig trygge i den her mærkelige situation. Derfor er det også vigtigt at understrege, at det er de sundhedsfaglige retningslinjer, som er styrende for genåbningen,« afslutter Søren Lund Hansen (DF). Han er også medlem af Børne- og Ungeudvalget.

Læs også: Politiet kan indføre opholdsforbud i syv dage.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Slagelse Kommune). PM/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.