Slagelse Kommune får 3,2 millioner til styrket indsats

(Artiklen er udgivet for omkring 6 år siden). 

Artiklen er opdateret for 6 år siden.

Slagelse.News – Sundheds- og Ældreministeriet sender 3.2 millioner kroner til Slagelse Kommune, som skal bruge dem til en styrket indsats for borgere med psykiske lidelser.

12 kommuner rundt om i landet har netop fået besked fra Sundhedsstyrelsen om, at de modtager midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje “Videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper”, som blandt andet skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Udvikle og styrke den kommunale sundhedsindsats

I alt 50 millioner kroner bliver fordelt på de 12 projekter, hvoraf Slagelse Kommune modtager 3.200.431 kroner til en styrket indsats for borgere med psykiske lidelser.

»Mange borgere med kroniske eller psykiske lidelser og svækkede ældre med komplicerede sygdomsforløb oplever at have mange indlæggelser og genindlæggelser. Nogle af dem kan vi forebygge, hvis de nære sundhedstilbud fungerer tilstrækkeligt godt. Dér har kommunerne en vigtig opgave i at sikre, at de fornødne tilbud er der – og at de er i orden,« siger Sundhedsminister Ellen Trane Nørby og (V) tilføjer:

»Derfor er det vigtigt, at vi med puljen er med til at udvikle og styrke de kommunale sundhedsindsatser, så borgerne kan få et godt og sammenhængende forløb tæt på eget hjem.«

12 projekter udvalgt til at få støtte fra puljen

Det er anden gang, at kommunerne har kunnet søge midler fra puljen, og midlerne skal bruges til at udvikle og løfte kvaliteten i den kommunale indsats i forhold til den ældre medicinske patient, patienter med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lidelser, som er de tre målgrupper, som udvalgsarbejdet om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen omfattede.

Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 58 ansøgninger fra 45 kommuner, heraf er 12 projekter udvalgt til at få støtte. Projekterne fordeler sig på 4 regioner, således at der er tre i Region Midtjylland, 4 i Region Syddanmark, 4 i Region Sjælland og 1 i Region Hovedstaden.


Grafik: Westfrisco / Pixabay.


This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.