SK Forsyning bliver til Envafors

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – »Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan byde velkommen til Envafors, som vores nye ansigt udadtil,« lyder det fra Ole Drost, der er byrådsmedlem i Slagelse Kommune og næstformand for bestyrelsen i Envafors.

Multiforsyningsselskaberne NK-Forsyning i Næstved Kommune og SK Forsyning i Slagelse Kommune stifter nu et fælles serviceselskab. Det vil fremadrettet primært være Envafors, som kunderne møder, når de er i kontakt med forsyningsselskaberne i Næstved og Slagelse kommuner.

I det fælles selskab vil der stadig være fokus på effektiv, sikker og bæredygtig forsyning. Det oplyser forsyningsselskabet i en pressemeddelelse.

»Vi bliver meget mere robuste, når vi står sammen«

NK-Forsyning og SK Forsyning vælger at gå sammen for at opnå en endnu mere effektiv, robust og bæredygtig drift. Efter grundige drøftelser besluttede de to forsyningsselskaber i 2021, at de ville samle aktiviteterne i deres serviceselskaber i ét fælles serviceselskab. Der etableres derfor med dagens selskabsdannelse her og nu fælles opgaveløsning indenfor kundeservice, økonomi og koncernservice.

Læs også: Tæt samarbejde på forsyningsområdet.

»Vi bliver meget mere robuste, når vi står sammen. Derfor er vi utroligt glade for, at det er lykkedes at blive til en samlet enhed,« siger Anders Gjesing (S), der er byrådsmedlem i Næstved og formand for bestyrelsen i Envafors, og fortsætter:

»Ved at lægge vores to serviceselskaber sammen får vi som én samlet enhed et endnu bedre udgangspunkt for at servicere kunderne og stå stærkere som aktør i forsyningsbranchen. Og så dækker vi jo i fællesskab et meget stort geografisk område – mere end 1.250 km2 – mod for eksempel Københavns kun cirka 180 km2.«

Envafors ejes ligeligt – og bygger på ligeværdighed

Sammenlægning af serviceaktiviteterne bliver gennemført ved fusion af selskaberne NK-Service A/S og SK Service A/S med Envafors A/S som det nye, fælles selskab. Det nye selskab ejes ligeligt af de to forsyningskoncerner. Sammenlægningen er selskabsretligt effektueret med virkning fra 25. maj 2022 og med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2022.

»Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan byde velkommen til Envafors, som vores nye ansigt udadtil,« siger Ole Drost (V), der er byrådsmedlem i Slagelse og næstformand for bestyrelsen i Envafors, og fortsætter:

»Vi har gennem de sidste måneder været i gang med forberedelsen til sammenlægning af systemer og processer. Et arbejde, der inden for de kommende måneder også vil blive meget synligt for vores kunder.«

Der er stadig en del ting, som skal rettes til, blandt andet en ny hjemmeside og en fælles profil på Facebook, som på sigt vil blive vigtige elementer i vores ansigt udadtil. Her i opstarten vil man kunne komme i kontakt med os både på de gamle hjemmesider, Facebook- og LinkedIn-profiler og på envafors.dk.

Kunderne kan se frem til at have Envafors som leverandør af el, varme, vand og aftager af spildevand. Med Envafors har vi mere handlekraft og større muskler til at udvikle nye services og gå ind i kampen mod de klimaforandringer, som vi ikke blot kan negligere.

Kunderne skal ikke gøre noget, og takster er uændrede

»Som kunde behøver man ikke foretage sig noget. Samarbejdet får ingen betydning for aftaler, takster med videre. Kunderne vil fortsat opleve en leverandør, der har forsyningssikkerhed som hovedprioritet og fokus på god service,« afslutter Anders Gjesing.

Øverst: SK Forsyning. (Foto: Slagelse Media). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.