Sager om rengøring, hjælp og bad skal gå om

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). 

Artiklen er opdateret for 1 år siden.

Slagelse.News – »Vi har i hele forløbet været klar over, at afgørelserne skal hvile på en individuel, konkret vurdering, og dermed også vidst, at der skal laves en individuel indstilling for hver enkelt borger. Den individuelle, konkrete vurdering har vi beskrevet i selve afgørelsesbrevet, men ikke i partshøringsbrevet, som borgerne modtog før jul,« lyder det fra sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune.

Slagelse Kommune har på baggrund af en gennemgang af processen med at gennemføre byrådets beslutning om at reducere den praktiske hjælp (rengøring) og hjælp til bad besluttet at lade processen gå om. Det sker for at sikre, at der er taget vare på borgernes retssikkerhed. Det oplyser kommunen i en nyhedsmeddelelse.

Vurderingen skal stå i selve partshøringsbrevet

»Vi har i hele forløbet været klar over, at afgørelserne skal hvile på en individuel, konkret vurdering, og dermed også vidst, at der skal laves en individuel indstilling for hver enkelt borger. Den individuelle, konkrete vurdering har vi beskrevet i selve afgørelsesbrevet, men ikke i partshøringsbrevet, som borgerne modtog før jul,« siger konstitueret sundheds- og ældrechef Therese Gjerde Corfix.

En gennemgang af processen foretaget af Slagelse Kommunes chefjurist har vist, at den konkrete, individuelle vurdering burde have været beskrevet allerede i partshøringsbrevet, og at der derfor er stor sandsynlighed for, at Ankestyrelsen vil pålægge Slagelse Kommune at træffe en ny afgørelse – med en korrekt udført partshøring. Selv om borgerne får en ny partshøring er det dog ikke sikkert, at afgørelsen får et andet udfald.

»Det er imidlertid helt afgørende for os at sikre borgernes retssikkerhed, og derfor har vi besluttet at lade processen gå om, så vi er sikker på, at alle borgeres retssikkerhed er varetaget. Jeg skal selvfølgelig beklage den uro, det har skabt hos borgerne, og derfor er det også vigtigt at vi lærer af den her proces,« siger Therese Gjerde Corfix.

Nye partshøringer senest ved udgangen af marts

Beslutningen om, at lade processen gå om betyder, at de borgere, som har fået nedsat deres praktiske hjælp (rengøring) til hver tredje uge, kommer tilbage til at modtage hjælp hver anden uge, mens deres sag bliver genbehandlet. Det samme gælder borgere, som er visiteret til bad en gang om ugen og som inden ændringen fik bad to gange om ugen.

Senest med udgangen af marts vil alle borgere, som er berørt af beslutningen, have modtage nyt partshøringsbrev. Det gælder både borgere, som kun har modtaget et parthøringsbrev, og borgere, som har modtaget både et parthøringsbrev og efterfølgende afgørelsesbrev med medfølgende klagevejledning.

Nogle borgere har reageret på partshøringen, som blev sendt ud før jul. De borgere, som på den måde har afgivet et høringssvar mundtligt eller skriftligt, og som efterfølgende har modtaget et afgørelsesbrev med klagevejledning, vil derfor ikke modtage et nyt parthøringsbrev. Er der borgere, som imidlertid ikke mener, de har afgivet et høringssvar, er de velkomne til at kontakte Slagelse Kommune for en dialog herom.

Øverst: Slagelse Rådhus. (Foto: Slagelse Kommune). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.