Sager om rengøring, hjælp og bad skal gå om

(Artiklen er udgivet for omkring 1 år siden). Slagelse.News – »Vi har i hele forløbet været klar over, at afgørelserne skal hvile på en individuel, konkret vurdering, og dermed også vidst, at der skal laves en individuel indstilling for hver enkelt borger. Den individuelle, konkrete vurdering har vi beskrevet i selve afgørelsesbrevet, men ikke i partshøringsbrevet, som borgerne modtog før jul,« lyder det fra sundheds- og ældrechefen i Slagelse Kommune.

"Sager om rengøring, hjælp og bad skal gå om"