Enhedslisten vil have en redegørelse fra Børn og Unge

(Artiklen er udgivet for omkring 4 år siden). 

Slagelse.News – Der er borgere, som klager over, at kommunen ikke har taget vare på dem i tide, da de var børn. Der er borgere, der klager over, at kommunen tvangsfjerner deres børn, selvom de som forældre godt kan tage vare på deres egne børn, skriver byrådsmedlem Thomas Clausen i en initiativsag.

Byrådsmedlem Thomas Clausen (EL) i Slagelse Kommune undrer sig over, hvad der foregår på børne- og ungeområdet vedrørende familiebehandling, anbringelser og tvangsfjernelser.

Det fremgår af dagsordenen for byrådsmødet mandag den 27. januar 2020.

Hvordan skal kommunen behandle både børn og voksne?

Byrådsmedlem Thomas Clausen fra Enhedslisten har via sin initiativret bedt om, at byrådet i Slagelse Kommune behandler situationen på børne- og ungeområdet vedrørende familiebehandling, anbringelser og tvangsfjernelser.

»Der er borgere, som klager over, at Slagelse kommune ikke har taget vare på dem i tide, da de var børn. Der er borgere, der klager over, at kommunen tvangsfjerner deres børn, selv om de som forældre godt kan tage vare på deres egne børn,« skriver Thomas Clausen blandt andet og påpeger:

»Det bør føre til en drøftelse af, om kommunen gør det rigtige, på det rigtige tidspunkt og i tilpas omfang. Det bør om nødvendigt føre til beslutninger, som vil have konsekvenser for, hvordan kommunen fremover behandler borgerne, både børn og voksne.«

Ingen redegørelser efter adskillige børnesager i medierne

Thomas Clausen undrer sig blandt andet over, at flere børnesager i medierne ikke fører til nogen redegørelse.

»Når en forfærdet minister kommenterer en børnesag fra Slagelse kommune, hvor et par unge kvinder er stået frem i medierne og har kritiseret kommunens årelange behandling af dem og af familien, og når en forfærdet formand (Helle Blak (SF), red.) for byrådets Børne- og Ungeudvalg vil vende sagen på førstkommende udvalgsmøde, kan man vel forvente, at der kommer en redegørelse for, hvordan tilstanden er på dette vigtige sociale område, men nej,« skriver Thomas Clausen og fortsætter:

»På udvalgsmødet mandag den 13. januar 2020 var sagen ikke engang et selvstændigt punkt på dagsordenen, men gemmer sig formentlig under et generelt orienteringspunkt: “Udvalget fik på anmodning en redegørelse for en børnesag.”«

Læs også: Ekstern undersøgelse af det specialiserede børneområde.

Thomas Clausen påpeger endvidere, at “kommunens embedsmænd” forventer en overskridelse på ni millioner kroner i 2020 af budgettet for familiebehandling, anbringelser og tvangsfjernelser.

Den dårlige økonomi og de ringe sociale forhold for en masse børn og unge og deres familier kalder på de rigtige beslutninger, mener han.

»Det er nødvendigt, at ressourcerne anvendes rigtigt. De skal anvendes på de børn og voksne, der har behov, for at beskytte børn og unge og for at hjælpe familierne. Ressourcerne skal ikke spildes på at belaste børn og unge og deres familier.«

Thomas Clausen indstiller derfor, at byrådet på førstkommende byrådsmøde får forelagt en redegørelse for situationen på børne- og ungeområdet vedrørende familiebehandling, anbringelser og tvangsfjernelser.

Læs også: Ekstra stedfortrædere i udvalget for tvangsanbringelser.

Øverst: Børn og Unge i Torvegade, som varetager børnesager samt fjerner børn og unge fra hjemmet. (Foto: Slagelse Media). RK/rk.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.