Nu er det lettere at aflevere til Slagelse Arkiverne

(Artiklen er udgivet for omkring 3 år siden). 

Artiklen er opdateret for 3 år siden.

Slagelse.News – »Christopher har i bogstavelig forstand ydet os god borgerservice, ved at sætte strøm til vores modtagelsesformular,« fortæller stadsarkivaren.

Hvis man har et billede eller andet materiale at bidrage med til Slagelse Arkiverne og ikke personligt kan komme forbi, skulle man tidligere bøvle med at printe en formular ud, udfylde den og derefter enten aflevere den fysisk eller scanne den ind og sende per mail. Sådan er det ikke længere.

Digitalisering vil fremover overflødiggøre alt bøvlet

En digitalisering af formularen vil fremover overflødiggøre alt bøvlet. Det er Christopher Trungs fortjeneste, fortæller stadsarkivar Christoph Klinger.

»Christopher har i bogstavelig forstand ydet os god borgerservice, ved at sætte strøm til vores modtagelsesformular. Det betyder, at borgere, som indsender deres materiale med brev eller pakkepost eller i digital form per mail, nu kan nøjes med at udfylde en digital formular. Det er nemt, effektivt og miljøvenligt,« fortæller stadsarkivar Christoph Klinger.

Modtagelsesformularen er vigtig for Slagelse Arkiverne

»Der skal være styr på vores indleveringer,« fortæller Christoph Klinger og fortsætter:

»Vi skal ikke kun have oplysninger om det afleverede materiale og giverne, så vi kan lave gode, søgbare registreringer, helt grundlæggende er der også værdier og ikke mindst rettigheder der overdrages og aftales. Vi værner om privatlivets fred ud fra den gældende arkivlovgivning og træffer gerne individuelle aftaler om det indleverede arkivguld.«

Slagelse Arkiverne var som så mange andre kulturinstitutioner corona-lukket under foråret. Samtidig modtog arkiverne digitale afleveringer per mail. I den forbindelse blev formularen sendt ud til giverne, som skulle printe formularen ud, udfylde i hånden og sende tilbage.

Men den besværlige arbejdsgang er nu blevet meget lettere. Digitaliseringen af modtagelseserklæringen erstatter ikke muligheden for den fysiske modtagelseserklæring i papirform, men det anbefales, at man gør det digitalt.

»Jeg bidrager hyppigt med bidrag til Slagelse Arkiverne, og jeg undrede mig over at man skulle printe formularen ud for at kunne udfylde den. Heldigvis er jeg ret ferm med IT, så jeg lavede en digital version af formularen som man kan udfylde direkte på computeren, for så at sende ind,« fortæller Christopher Trung.

Modtage igen materiale med lokalhistorisk relevans

Eftergenåbningen har arkivet har oplevet at modtage breve og pakker med lokalhistorisk relevans. For ikke at glemme de digitale indkomster som for eksempel billeder, der blev taget med mobiltelefonen.

»Det her gør også vores arbejde lidt lettere, det er der ingen tvivl om. Det er vi glade for,« siger Christoph Klinger.

Afleveringer af både analoge og digitale materialer kan ske ved at kontakte Slagelse Arkiverne. Kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden www.slagelsearkiverne.dk.

Slagelse Arkiverne består af Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn, Skælskør Egnshistoriske Arkiv og Slagelse Stads- og Lokalarkiv.

Øverst: Christopher Trung. (Foto: Pressefoto). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.