Markant fald af rygere i Slagelse Kommune

(Artiklen er udgivet for omkring 2 år siden). 

Artiklen er opdateret for 2 år siden.

Slagelse.News – Sundhedsprofilen 2021 viser, at der sket et markant fald af daglige rygere i Slagelse Kommune, men der er mere overvægt og flere ensomme.

I Slagelse Kommune viser tallene, at det går den rigtige vej i forhold til at færre ryger. Dog er tallet stadig for højt, for det er mere end hver sjette borger, som ryger dagligt. Det skriver kommunen i en meddelelse.

Det går langsomt den rigtige vej med rygere

Omkring 20.000 borgere over 16 år i Region Sjælland har i starten af 2021 svaret på spørgeskemaet “Hvordan har du det?”, som danner grundlag for Sundhedsprofilen 2021. I Slagelse Kommune viser tallene, at det går den rigtige vej i forhold til at færre ryger. Dog er tallet stadig for højt, for det er mere end hver sjette borger, som ryger dagligt.

Mindre alkohol og røg, men mere overvægt og flere som oplever ensomhed. Det er nogle af resultaterne for Region Sjælland og Slagelse Kommune i Sundhedsprofilen 2021, som netop er udkommet. Tallene viser desuden, at der siden 2010 er sket et markant fald i andelen af daglige rygere i Slagelse Kommune, ligesom andelen af passive rygere også er faldet. Det skyldes blandt andet en fokuseret rygestopindsats i Slagelse Kommune.

Størstedelen af rygerne ønsker at stoppe

»Vi har oplevet et markant fald i antallet af rygere, men tallet er stadig for højt. Hver sjette borger i Slagelse Kommune ryger dagligt, men 80 procent af de rygere, som har deltaget i spørgeskemaet om Sundhedsprofilen, svarer, at de gerne vil stoppe med at ryge,« siger Maria Bjerring Zangenberg, der er Specialkonsulent i Folkesundhed, og fortsætter:

»Det ønske vil vi selvfølgelig gerne støtte op om og derfor planlægger og tilpasser vi løbende vores rygestoptilbud for eksempel ved at tilbyde rygestop i naturen og hold i de mindre byer så man i fællesskab med for eksempel naboen, venner eller lokalrådet kan kvitte smøgerne tæt på, hvor man bor. Vi er også opmærksomme på brugen af røgfri tobak som for eksempel snus og tyggetobak, og vil derfor som noget nyt tilbyde snusstopkurser.«

Ud over rygestoptilbud er der gennem årene også blevet indført røgfrie miljøer. Alle legepladser i hele kommunen er gjort røgfrie og der indgås partnerskaber med det lokale erhvervsliv for at skabe flere røgfrie arbejdsmiljøer. Hertil kommer også røgfri skoletid på alle grundskoler og ungdomsuddannelser, som både forebygger rygestart, fremmer rygestop og beskytter mod passiv rygning.

Fysisk og mental sundhed skal forbedres

»Sundhedsprofilen viser desværre, at vi, i Slagelse Kommune, ikke har rykket os langt nok på sundhedsområdet. Vi kan se, at over halvdelen af borgerne i Slagelse Kommune er moderat til svært overvægtige, og at for mange er fysisk inaktive. Samtidig har knap hver femte dårligt mentalt helbred og særligt slemt står det til hos de unge. Der er dog også gode nyheder, og som formand for Sundhedsudvalget er jeg rigtig glad for at se, at antallet af rygere er faldet,« udtaler Nikolaj Bjørk Christensen (V) og fortsætter:

»Men sundhedsprofilen viser mig også, at vi har brug for et stærkere fokus på at forbedre sundheden. Vi skal have en forebyggende tilgang og skabe de rette rammer, så både den fysiske og den mentale sundhed forbedres,« slutter Nikolaj Bjørk Christensen.

Dårlig mental og fysisk sundhed kalder på handling, tilføjer Christopher Trung (K), der også er medlem af Sundhedsudvalget.

»En større andel borgere, faktisk hele 21,7 procent, der i forlængelse af COVID-19-pandemien har oplevet at få meget dårligere livskvalitet. Samtidig har hele 51,4 procent oplevet at få dårligere livskvalitet i forlængelse af pandemien. Alt det kalder på at vi ikke blot har brug for et stærkere fokus på den mentale såvel som fysiske sundhed, men at vi også har brug for konkret handling,« siger Christopher Trung.

Øverst: Genrefoto. (Foto: PixelsEffect / iStock). PM/roke

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.