Kontrolgruppens indsats gav 14 millioner

Slagelse.News – »I Økonomiudvalget er vi naturligvis rigtig glade over at se Kontrolgruppens flotte arbejde. Samtidig er det også foruroligende, at der fortsat bliver snydt med så mange af de offentlige ydelser,« lyder det fra borgmesteren i Slagelse Kommune.

Kontrolgruppen i Slagelse Kommune har stoppet og forebygget socialt bedrageri for 14.3 millioner kroner i 2023. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunale ydelser skal det rette sted hen

Slagelse Kommunes kontrolgruppe har stoppet og forebygget socialt bedrageri for 14.3 millioner kroner i 2023. Det viser deres årsberetning, som netop er blevet forelagt for Økonomiudvalget.

År efter år sparer Kontrolgruppen kommunen og staten for et millionbeløb. Kontrolgruppens primære opgave er at sikre, at borgerne får korrekte ydelser, og at der ikke snydes med offentlige midler. Indsatsen skal dermed være med til at sikre, at de kommunale ydelser går til dem, der er berettiget til det.

I 2022 påviste Kontrolgruppen socialt bedrageri for 12,8 millioner kroner, mens resultatet for 2023 blev 14.3 millioner kroner. Heraf blev 2,7 millioner kroner tilbagebetalt, mens resten er udbetalinger, som Kontrolgruppen fik stoppet.

Hvad dækker socialt bedrageri over?

Socialt bedrageri dækker over snyd med kommunale og statslige ydelser som kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge og SU med videre. Kontrolgruppen arbejder tværgående med alle afdelinger internt i kommunen og har samtidig et tæt samarbejde med andre offentlige myndigheder herunder Udbetaling Danmark og politiet. Netop dette tværgående arbejde er med til at sikre, at det er de rette borgere, der modtager kommunens ydelser.

»I Økonomiudvalget er vi naturligvis rigtig glade over at se Kontrolgruppens flotte arbejde. Samtidig er det også foruroligende, at der fortsat bliver snydt med så mange af de offentlige ydelser. Selvom det måske for den enkelte kan føles som et lille beløb, så går det ud over vores fælles pengekasse, hvis man forsøger at få mere, end hvad man har ret til. Det er ikke rimeligt over for dem, der reelt har behov for hjælp. Borgerne skal naturligvis have de ydelser, de er berettiget til – hverken mere eller mindre,« siger borgmester Knud Vincents (V).

I 2023 modtog og behandlede Kontrolgruppen 383 undringer/anmeldelser. Heraf kom 193 anmeldelser internt, mens 190 henvendelser kom fra borgere, virksomheder og andre myndigheder både som anonyme eller navngivne anmeldelser.

Mistanke eller oplysninger om snyd

Hvis man som borger modtager en social ydelse og er i tvivl, om der er sket en eventuel ændring i sine forhold, som har betydning for de ydelser, som man modtager, er man altid velkommen til at kontakte Slagelse Kommune.

Hvis der sker ændringer i ens forhold, har man pligt til at oplyse kommunen om det. Nogle af de ting man skal være opmærksom på, er for eksempel ændring af husstandsindkomst, samlivsforhold, ændringer i helbred og så videre.

Øverst: Genrefoto. (Foto: Spectrum Blue / iStock). PM/roke.

This article is published by Slagelse.News. Copyright © Slagelse Media, Denmark (EU), tel. +45 7174 1448.

Kortlink til artiklen er: https://www.slagelse.info/zsn/dh9s